"Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach"

Libra identifier: 239550

Table of Contents

Wstęp 7

I. Procesy 11

Renata Brajer-Marczak, Koncepcja Green BPM – istota, przesłanki, wyzwania związane z wprowadzaniem 13

Jakub Brzeziński, Agata Rudnicka-Reichel, Proces zakupów na rynku B2B, ukierunkowany na zrównoważony rozwój. Rola wytycznych ISO 20400 25

Paweł Głodek, Współpraca doradcy i przedsiębiorcy a charakterystyka procesu doradztwa dla małego przedsiębiorstwa 37

Katarzyna Huk, Logistyka zwrotów a podejście procesowe – zależności i etapy tworzenia 53

Joanna Kałkowska, Inteligentne wyzwania technologii i organizacji procesów wytwarzania maszyn 67

Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda, Zastosowanie metody kategoryzacji do oceny dojrzałości procesowej na przykładzie procesu zarządzania ryzykiem 81

II. Projekty 101

Seweryn Spałek, Współczesne wyzwania technologiczne a zarządzanie projektami w organizacjach 103

Ewa Sońta-Drączkowska, Design thinking w zarządzaniu projektami – ocena możliwości zastosowania 115

Maciej Brzozowski, Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w świetle badań empirycznych 133

Paweł Wyrozębski, Hubert Cichocki, Zwinna transformacja w dużej skali 149

Hanna Soroka-Potrzebna, Identyfikacja ryzyka w zarządzaniu projektami – praktycy a eksperci 161

Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Sobiecki, Zaufanie jako czynnik skuteczności projektu interimowego 171

Robert Kamiński, Wpływ formy organizacji projektowej na subkulturę zespołu projektowego 191

III. Ryzyko 205

Bartosz Jasiński, Czynniki kształtujące apetyt na ryzyko rad nadzorczych 207

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Ryzyko współpracy w sieciach publicznych – specyfika, źródła i zarządzanie 217

Izabela Jonek-Kowalska, Behawioralne aspekty zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych 231

Jakub Drzewiecki, Percepcja szans i zagrożeń w polskich przedsiębiorstwach w kontekście wykorzystania outsourcingu – rezultaty badań 245

Ewa Kulińska, Julia Giera, Aspekty ekologistycznego zarządzania ryzykiem w gospodarce magazynowej wyrobów gotowych branży FMCG 259

Paweł Derek, Rola narodowych służb hydrologiczno-meteorologicznych w zarządzaniu ryzykiem kryzysowym związanym z katastrofami naturalnymi na przykładzie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego 273

Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska, Znormalizowane systemy zarządzania w świetle partycypacji pracowników w zakresie bhp – wyniki badań 289