"Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej"

Libra identifier: 240285

Table of Contents

Wstęp 7

Sambor Grucza, Lingwistyczne podstawy badań specjalistycznej komunikacji międzykulturowej 11

Stanisław Goźdź-Roszkowski, Wymiar gatunkowy zdania odrębnego i jego uzasadnienia na przykładzie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Zarys problematyki 21

Paulina Nowak-Korcz, Makrostruktura tekstów orzeczeń sądowych na przykładzie polskich i francuskich wyroków 33

Joanna Kozłowska, Wielojęzyczność w tłumaczeniach unijnych na przykładzie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym 49

Katarzyna Fronczak, Blogi w dyskursie korporacyjnym: język, rola i funkcje 61

Łukasz Grabowski, Teksty farmaceutyczne i dyskurs farmaceutyczny: definicje, specyfika i krótki przegląd pola badawczego 79

Aleksandra Matulewska, O języku przyrodniczym i łowieckim w komunikacji międzykulturowej. Studium przypadku 95

Wioleta Karwacka, Wybrane cechy języka medycznego – terminologia, normalizacja, gatunki tekstów medycznych i relacje międzygatunkowe 105

Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Język pracowników służb specjalnych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i w Bułgarskiej Republice Ludowej (na przykładzie analizy teczek TW „Bolek” i TW „Sabina”) 119

Anetta Buras-Marciniak, Od Jugosławii do Bośni i Hercegowiny – wpływ wzajemnych relacji na współczesną komunikację 133

Magdalena Rekść, Komunikacja symboliczna w podaytońskiej Bośni i Hercegowinie 145

Katarzyna Bednarska, Media a pamięć zbiorowa – analiza współczesnego słoweńskiego dyskursu medialnego dotyczącego grobu masowego w Hudej Jamie 159