"Kobiety uzależnione od alkoholu – w gąszczu ról i oczekiwań społecznych"

Libra identifier: 244421

Table of Contents

Strona tytułowa 2

Spis treści 3

Wprowadzenie 7

Rozdział 1: Zaburzenia związane z używaniem alkoholu przez kobiety – analiza literatury przedmiotu 14

Rozdział 2: Konsekwencje zaburzeń związanych z używaniem alkoholu w ciąży i rozwój dziecka z FASD 62

Rozdział 3: Sposób funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym – przegląd podejść i teorii pedagogicznych oraz psychologicznych 92

Rozdział 4: Założenia metodologiczne badań własnych 134

Rozdział 5: Pijane matki opiekujące się dziećmi w przekazie mediów masowych 162

Rozdział 6: Doświadczenia z dzieciństwa i macierzyństwo kobiet wykazujących zaburzenia związane z używaniem alkoholu – studium przypadku 191

Rozdział 7: Alkoholiczki wysokofunkcjonujące w przestrzeni publicznej – analiza trajektorii życia 231

Rozdział 8: Przyczyny i rozwój uzależnienia w biografiach kobiet 260

Zakończenie 302

Spis tabel 310

Wykaz badanych źródeł 312

Literatura 321

Strona redakcyjna 343