"Sprawy miejskie"

Libra identifier: 247209

Table of Contents

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Nowoczesne miasto jako zjawisko społeczno-ekonomiczne 17

№ 1. Zofia Daszyńska[-Golińska], Miasto nowoczesne. Szkic ekonomiczny (1899) 19

№ 2. Edward Chwalewik, Wielkie miasta, ich rozwój, wzrost i przyszłość (1906) 31

№ 3. Miasto jako wychowawca (1911) 69

Rozdział II. Gospodarka miejska w Królestwie Polskim 75

№ 4. Adolf Suligowski, Miasto analfabetów (1905) 77

№ 5. Warszawy światła i cienie (1911) 107

№ 6. Benedykt Filipowicz, Gospodarka miejska w Łodzi (1913) 129

Rozdział III. Samorząd miejski 141

№ 7. Adolf Suligowski, Społeczne zadania samorządu (1905) 143

№ 8. Karykatura samorządu (1909) 149

№ 9. Stanisław Koszutski, Nasze miasta a samorząd (życie miast w Królestwie Polskim i reforma samorządowa) (1915) 151

Rozdział IV. Spór o mieszczaństwo 213

№ 10. Izabela Moszczeńska, Klasy społeczne i inteligencja (1906) 215

№ 11. St. Gr. (Stefan Gorski), Miasto bólu i łez (1907) 223

№ 12. Bronisław Grosser, Pro domo sua (1909) 227

№ 13. Roman Dmowski, Nasza polityka w kwestii żydowskiej (fragmenty) (1910) 241

№ 14. Wacław Orłowski, Polskie mieszczaństwo (1914) 261

Rozdział V. Wizje miejskiej przyszłości 267

№ 15. Władysław Dobrzyński, Zdrowie publiczne a idea miast-ogrodów (1909) 269

№ 16. Studium prof. Otto Wagnera o wielkim mieście (1911) 283

№ 17. Józef Holewiński, Przyszły rozwój Warszawy (1912) 297

№ 18. Miasteczko (1915) 311

Spis ilustracji 315