"COVID-19 Patogeneza i postępowanie"

Libra identifier: 249870

Table of Contents

1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego 16

Wprowadzenie 16

Światowe pandemie 17

Zagrożenia wywołane przez patogeny biologiczne 19

Patogeny broni biologicznej 21

Zagrożenie wywoływane przez toksyny biologiczne 21

2. Corona wirus 24

Wirion 24

Taksonomia wirusów 25

Wirusy Corona 26

Penetracja wirusa Corona do komórki 29

3. Patomechanizm zakażenia SARS-CoV-2 34

Aktywność w środowisku 34

Drogi zakażenia 34

Czas zakażenia 36

Tropizm wirusów Corona 36

Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 38

Proces zapalny wywołany zakażeniem SARS-CoV-2 39

„Burza cytokinowa” 45

Odporność na SARS-CoV-2 45

4. Czynniki usposabiające do zakażenia SARS-CoV-2 50

Profil chorych na COVID-19 50

Znaczenie grupy krwi 51

Znaczenie płci w zakażeniu wirusowym 51

Choroby współistniejące 52

Palenie papierosów 53

Stan zdrowia i struktura populacji 53

Nieswoista odporność przeciwgruźlicza 54

Styl życia 54

Organotropizm zakażenia SARS-CoV-2 55

Inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny 56

Witamina D i dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa 56

Leki wziewne 58

Wpływ czynników środowiskowych 58

5. Obraz zakażenia wirusami Coronav 62

Ciężki ostry zespół oddechowy 62

Zakażenie SARS-CoV-2 63

Zespół oddechowy Bliskiego Wschodu 63

COVID-19 66

Zespół ostrej niewydolności oddechowej 68

Narządowe zmiany w zakażeniu SARS-CoV-2 70

Epidemiologia zakażeń SARS-CoV-2 75

6. Rozpoznawanie 80

Objawy zakażenia SARS-CoV-2 80

Diagnostyka laboratoryjna 81

Diagnostyka obrazowa 82

Testy diagnostyczne 86

Etapy diagnozowania i interpretacja wyników testów 90

Różnicowanie między COVID-19 a grypą H1N1 92

7. Postępowanie z zakażonymi SARS-CoV-2 98

Postępowanie ograniczające zakażenie SARS-CoV-2 98

Dystansowanie 99

Higiena i maseczki 101

Postępowanie epidemiczne 103

8. Leczenie chorych na COVID-19 108

Leki hamujące penetrację i replikację SARS-CoV-2 109

Racjonalne postępowanie z zakażonymi SARS-CoV-2 109

Antybiotyki 114

Leki przeciwwirusowe 118

Glikokortykosteroidy 123

Cyklosporyna A 128

Leki wziewne 128

Leki przeciwcytokinowe 129

Inne leki wspomagające leczenie 131

Leczenie przeciwkrzepliwe 131

9. Rekomendacje postępowania 140

Postępowanie u podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 140

Leczenie chorych na COVID-19 w stanie ciężkim 142

Postępowanie u chorych na COVID-19 142

Zalecenia postępowania z chorymi na COVID-19 146

10. Postępowanie po COVID-19 152

Stan po bezobjawowym zakażeniu SARS-CoV-2 152

Stan po przebyciu COVID-19 153

Stan po przebyciu zespołu ostrej niewydolności oddechowej 155

Leczenie włóknienia płuc po COVID-19 156

Leki antyfibrotyczne 158

Inne metody leczenia włóknienia płuc 161

Rehabilitacja oddechowa 162

11. Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 166

Badania nad szczepionkami 166

Mechanizm działania szczepionki 168

Szczepionki mRNA 170

Szczepionki rekombinowane 171

Szczepionki wektorowe 171

Chińskie szczepionki 172

Czas trwania wytworzonej odporności 172

Polska szczepionka 172

Osocze „ozdrowieńców” 173

12. Zakażenie SARS-CoV-2 u dzieci 176

Epidemiologia zakażeń u dzieci 176

Obraz zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci 177

Podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 177

Rozpoznanie zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci 177

Wieloukładowy zespół zapalny 178

13. Skutki przebytego COVID-19 182

Zmiany w układzie oddechowym 182

Zmiany w układzie naczyniowo-sercowym 183

Następstwa u chorych onkologicznie 184

Zmiany w układzie nerwowym 184

Zmiany w układzie pokarmowym 184

Następstwa izolacji i leczenia 185

Chorzy leczeni psychiatrycznie 186

Następstwa COVID-19 u osób starszych 186

Podsumowanie 187

Pracownicy służby zdrowia 187

Skorowidz 190