"Współczesne wyzwania zdrowia publicznego"

Libra identifier: 253111

Table of Contents

WSTĘP 10

SKRÓTY 12

1. ZDROWIE PUBLICZNE W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM Janusz Ostrowski 14

2. WYBRANE INSTYTUCJE ZDROWIA PUBLICZNEGO NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ I W POLSCE Iwona Wrześniewska-Wal, Michał Waszkiewicz 34

3. POLITYKA REGULACYJNA PAŃSTWA A WYBORY ZDROWOTNE OBYWATELI Wojciech Stefan Zgliczyński, Jarosław Pinkas 68

4. HEALTH LITERACY Aleksandra Lusawa 84

5. MEDYCYNA STYLU ŻYCIA, ZDROWIE PUBLICZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE Alicja Baska, Justyna Grudziąż-Sękowska, Daniel Śliż 102

6. NIERîWNOŚCI W ZDROWIU Justyna Grudziąż-Sękowska, Adam Skowron 122

7. VACCINE HESITANCY I BUDOWA ZAUFANIA DO SZCZEPIEŃ Wojciech Stefan Zgliczyński, Mateusz Jankowski, Jarosław Pinkas 140

8. WYROBY TYTONIOWE I E-PAPIEROSY Mateusz Jankowski, Jarosław Pinkas 156

9. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE Alicja Baska, Wojciech Stefan Zgliczyński 182

10. PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Antoni Niedzielski 198

11. PODSUMOWANIE Jarosław Pinkas 210

SKOROWIDZ 214