"Diagnoza w psychoterapii par. Tom 1. Diagnoza par w różnych podejściach"

Libra identifier: 253159

Table of Contents

Wstęp (Bartosz Zalewski, Hanna Pinkowska-Zielińska) 10

1. Kiedy terapia pary jest pomocna? (Bartosz Zalewski, Hanna Pinkowska-Zielińska) 16

Powody zgłaszania się par na terapię 18

Konflikty 19

Rozczarowanie relacją i pragnienie jej poprawy 22

Impas, brak porozumienia, wyczerpanie związkiem 27

Brak pożycia 32

Podjęcie decyzji o rozstaniu lub trwaniu związku 36

Trudność w wyodrębnieniu się z rodzin pochodzenia 39

Niewierność 42

Trudność w byciu razem po opuszczeniu domu rodzinnego przez dorosłe dzieci 45

Podjęcie terapii pary na skutek terapii indywidualnej jednej z osób 50

Skuteczność psychoterapii par 53

Bibliografia 57

2. Para i terapeuci podczas konsultacji – przeżycia, myśli, relacja (Bartosz Zalewski, Hanna Pinkowska-Zielińska) 66

Droga par do gabinetu psychoterapeutycznego 66

Para w gabinecie 72

Poziom gotowości do zmiany 75

Wstęp do mentalizowania relacji 87

Relacja z terapeutami na etapie konsultacji 88

Budowanie sojuszu diagnostycznego 90

Przeżycia terapeutów podczas pierwszych konsultacji 96

BHP terapeuty w czasie konsultacji 99

Bibliografia 104

Podsumowanie 104

3. Systemowa diagnoza pary (Bernadetta Janusz) 112

Kontekst i podsystemy 117

Obserwowane ciało w interakcjach 120

Osobowość w interakcjach: problem diagnozy jednostki w systemie 125

Jak prowadzić spotkania diagnostyczne z parą 128

Diagnozowanie: problem w kontekście, problem w interakcjach 130

Od diagnozy do kontraktu 134

Podsumowanie 135

Bibliografia 138

4. Diagnozowanie par w psychoterapii psychoanalitycznej (Mary Morgan) 142

Podstawy teoretyczne 142

Co diagnozujemy? 143

Wskazania do terapii par 155

Metody i struktura diagnozowania 163

Kontrakt/cele 168

Trudne tematy 170

Inne tematy 174

Podsumowanie 178

Bibliografia 179

5. Diagnoza w narracyjnej terapii więzi, czyli o Wendy i Piotrusiu Panie (Szymon Chrząstowski) 182

Nieporozumienia wokół diagnozy 182

Fundamenty narracyjnej terapii więzi 189

Podstawa teoretyczna diagnozy i jej cel 195

Metody diagnozy 218

Zakończenie, czyli o Lizbonie i możliwościach jej sportretowania 225

Bibliografia 227

6. Diagnoza do terapii par skoncentrowanej na emocjach (EFT) (Katarzyna Moneta-Spyra) 232

Założenia teoretyczne podejścia 232

Przedmiot diagnozy 239

Metody diagnozy 249

Cele terapii i kontrakt terapeutyczny 261

Skuteczność i ograniczenia – przeciwwskazania 266

Podsumowanie 275

Bibliografia 276

7. Diagnoza w poznawczo-behawioralnej terapii par (Joanna Michałowska, Wojciech Stefaniak) 284

Obszary diagnozy w CBCT 290

Techniki i narzędzia diagnostyczne 302

Model postępowania diagnostycznego w CBCT 311

Problemy i trudności w procesie diagnostycznym 317

Skuteczność podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy z parami 328

Bibliografia 333

8. Racjonalność i intuicja w umyśle diagnosty (Bartosz Zalewski) 346

Materiał diagnostyczny: złożoność danych i mała przewidywalność 348

Błędy poznawcze jako sposoby upraszczania złożoności danych 350

Motywowane poznanie – głębsze źródło błędów 355

Prywatna teoria kliniczna 358

Blaski i cienie intuicji 361

Wspieranie dobrego myślenia 368

Bibliografia 377

9. Diagnoza do psychoterapii par online (Hanna Pinkowska-Zielińska, Bartosz Zalewski, Bartosz Szymczyk) 386

Niepokoje i wątpliwości psychoterapeutów wobec pracy online 387

Sytuacje, w których diagnozujemy pary online 390

Kwestie techniczne – sprzęt, połączenie, kamery 394

Motywacja terapeuty do pracy online 399

Budowanie kontaktu w diagnozie online 400

Bibliografia 412

ZAŁĄCZNIK 1. Dobre praktyki w pracy z parami i rodzinami online 416

Indeks rzeczowy 428

O Autorach 438