"O historii adwokatury w Polsce i na świecie"

Libra identifier: 253872

Table of Contents

Wstęp 7

CZĘŚĆ I 11

Joanna Machut-Kowalczyk (UŁ), Obrońcy przy sądzie pokoju okręgu zgierskiego i łódzkiego w latach 1844–1876 13

Maciej Rakowski (UŁ), Wyspa wolności? Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi w latach 1962–1968 27

CZĘŚĆ II 43

Lena Fijałkowska (UŁ), Prapoczątki zawodów prawniczych. Sędziowie, „doradcy prawni” i „notariusze” na starożytnym Bliskim Wschodzie 45

Piotr Pilarczyk (UAM), Trybunał Koronny i jego palestra w powieści Maleparta J. I. Kraszewskiego 59

Malwina Dębicka (UG), Opiniowanie sądowo-lekarskie a adwokatura w carskiej Rosji w XVIII stuleciu 81

Józef Koredczuk (UO), Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów w świetle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych w Polsce w okresie międzywojennym (rekonesans badawczy) 101

Dorota Wiśniewska (UŁ), Status aplikanta Izby Adwokackiej w Warszawie w latach 1925–1938 111

Tomasz Szczygieł (UŚ), Mecenas Jan Olszewski o projekcie kodeksu karnego Polski Ludowej z 1963 roku 135

Katarzyna Rydz-Sybilak (UŁ), Tajemnica adwokacka w katalogu reguł wyznaczających wzorcowy model wykonywania zawodu adwokata 149

Zdjęcia z konferencji Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność, która odbyła się 2 grudnia 2019 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 158