"Szkoła XXI wieku"

Libra identifier: 254207

Table of Contents

Wstęp 8

CZĘŚĆ PIERWSZA EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 12

Rozdział 1. Cywilizacja i społeczeństwo informacyjne 14

1.1. Cywilizacja informacyjna – geneza, charakterystyka 14

1.2. Społeczeństwo informacyjne – próba dookreślenia pojęcia 20

1.3. Cechy konstytutywne społeczeństwa informacyjnego 28

1.4. Wyzwania społeczeństwa informacyjnego – kierunki rozwoju 41

1.5. Społeczeństwo 5.0 48

1.6. Cyfrowi rzemieślnicy 54

Rozdział 2. Szkoła w perspektywie społeczeństwa informacyjnego 58

2.1. Szkoła w XXI wieku – szkoła zrównoważonego rozwoju 58

2.1.1. Praca nauczyciela w nowej szkole 67

2.1.2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela 73

2.2. Przedmioty informatyczne w kanonie wykształcenia ogólnego 80

2.3. Formy organizacyjne edukacji w społeczeństwie informacyjnym 84

2.4. Edukacja całożyciowa wyzwaniem cywilizacyjnym 90

2.5. Teleologiczne aspekty współczesnej edukacji 97

2.6. Jakość pracy szkoły 103

CZĘŚĆ DRUGA ICT W EDUKACJI 114

Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły w dobie Internetu 116

3.1. Technologia – trudności eksplikacyjne 116

3.2. Od IT do mediów cyfrowych 119

3.3. ICT determinantem współczesnego życia i rozwoju 125

3.4. Infrastruktura szkoły – szkoła jako magistrala 129

3.5. Specjaliści od multimediów 133

3.6. Administrowanie szkolnymi sieciami komputerowymi 137

Rozdział 4. Procesy uczenia się i nauczania 141

4.1. Uczenie się w nowym modelu życia 141

4.2. Potęga umysłu 145

4.3. Technologie intelektualne 149

4.4. Neurodydaktyka 151

4.5. Dydaktyka wobec ICT 156

4.6. Cyfrowe kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły 167

4.6.1. Kompetencje informatyczne 171

4.6.2. Kompetencje informacyjne 173

4.6.3. Kompetencje multimedialne 180

4.7. Cyfrowe kompetencje ucznia szkoły współczesnej 186

4.8. Rezerwy kognitywne człowieka 190

Rozdział 5. Negatywne skutki upowszechniania ICT 195

5.1. Choroby cywilizacyjne 195

5.2. Infostres 199

5.3. Cyberuzależnienia 205

5.4. Cyberprzestępczość 217

5.4.1. Typowe rodzaje cyberprzestępczości 223

5.4.2. Cyberterroryzm 226

5.4.3. Cyberoszustwa 227

5.4.4. Cyberagresja 230

5.4.5. Patostreamy 237

5.4.6. Prawo wobec cyberprzestępczości 241

5.5. Cyfrowa demencja 245

Zakończenie 260

Bibliografia 262

Netografia 272

Akty prawne 273