"Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie"

Libra identifier: 254856

Table of Contents

Wstęp 8

Rozdział 1. Geneza, ewolucja, istota i definicja fake newsa 16

1.1. Filozofia postprawdy jako przyczyna kryzysu w informacji 16

1.2. Etymologia i ewolucja pojęcia fake news 21

1.3. Definicje fake newsa 26

Rozdział 2. Fake news w kontekście innych zjawisk związanych z zakłóceniami przekazu 34

2.1. Fałszywe, mylące i złośliwe wiadomości 35

2.2. Fake news a pojęcia pokrewne 42

2.3. Satyryczność i clickbait – pojęcia graniczne 49

2.4. Rodzaje fake newsów 59

2.4.1. Specyfika polskojęzycznych fake newsów z 2019 roku 84

Rozdział 3. Elementy i cechy fake newsa 110

3.1. Twórca/powielacz fake newsa 113

3.2. Rozpowszechnianie – kontekst społeczny 124

3.3. Odbiorcy – potencjalne ofiary 141

3.3.1. Dwa różne systemy przetwarzania informacji 143

3.3.2. Błędy i efekty poznawcze 147

3.3.3. Podatność na fake newsy 157

3.3.4. Dysonans poznawczy a zdolność do sprostowania udostępnionego fake newsa 160

3.4. Treść fake newsa 166

3.5. Charakterystyczne cechy fake newsa – podsumowanie 171

Rozdział 4. Dotychczasowe sposoby analizy i zwalczania szkodliwego wpływu fake newsów 173

4.1. Badania naukowe 174

4.2. Fact-checking 183

4.2.1. Proces i metody weryfikacji faktów 189

4.3. Inicjatywy edukacyjne 200

Rozdział V. Etyka i edukacja medialna jako narzędzia przeciwdziałania fake newsom 206

5.1. Transparentność i nowa jakość informacji 208

5.2. Odbudowanie prestiżu zawodu dziennikarza 218

5.2.1. Propozycja instytucji legitymizującej dziennikarzy o raz media w Polsce 233

5.3. Edukacja medialna 248

Zakończenie 267

Podziękowania 272

Wykaz tabel i ilustracji 274

Bibliografia 277

Aneksy 299