"Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka"

Libra identifier: 254899

Table of Contents

Wykaz skrótów 22

1. Podstawy żywienia człowieka z elementami biochemii 28

1.1. Sytuacja żywnościowa i żywieniowa na świecie i w Polsce 30

1.2. Procesy energetyczne i gospodarka wodna w organizmie 38

1.2.1. Procesy energetyczne – pojęcie procesu przemiany materii 38

1.2.1.1. Podstawowa przemiana materii – PPM (Basal Energy Expenditure – BEE) 39

1.2.1.2. Ponadpodstawowa przemiana materii 43

1.2.1.3. Całkowita przemiana materii. Całkowity wydatek energetyczny (Total Energy Expenditure – TEE) 44

1.2.2. Wartość energetyczna pożywienia i zapotrzebowanie energetyczne organizmu 47

1.2.3. Gospodarka wodna w organizmie 48

1.2.4. Równowaga kwasowo-zasadowa 54

1.3. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu 56

1.3.1. Wstęp 56

1.3.2. Węglowodany 57

1.3.2.1. Budowa i podział 57

1.3.2.2. Cukry proste – monosacharydy 58

1.3.2.3. Węglowodany złożone 65

1.3.2.4. Rola węglowodanów przyswajalnych 72

1.3.2.5. Trawienie i wchłanianie węglowodanów 73

1.3.2.6. Metabolizm węglowodanów 75

1.3.2.7. Katabolizm węglowodanów i innych składników odżywczych 81

1.3.2.8. Zawartość węglowodanów w produktach spożywczych 84

1.3.2.9. Zapotrzebowanie na węglowodany 84

1.3.3. Błonnik pokarmowy, inaczej włókno pokarmowe 86

1.3.4. Tłuszcze 92

1.3.4.1. Budowa i podział tłuszczów 92

1.3.4.2. Tłuszcze właściwe 92

1.3.4.3. Woski 105

1.3.4.4. Tłuszcze złożone 105

1.3.4.5. Sterole 112

1.3.4.6. Rola tłuszczów w organizmie człowieka 114

1.3.4.7. Trawienie i wchłanianie tłuszczów 115

1.3.4.8. Metabolizm tłuszczów 116

1.3.4.9. Tłuszcze pożywienia 118

1.3.4.10. Zapotrzebowanie na tłuszcze 120

1.3.5. Białka 122

1.3.5.1. Budowa białek 122

1.3.5.2. Podział i charakterystyka białek 130

1.3.5.3. Struktura białek 133

1.3.5.4. Właściwości białek 135

1.3.5.5. Rola i przemiany białek w organizmie człowieka 136

1.3.5.6. Trawienie i przyswajanie białek 138

1.3.5.7. Metabolizm białek 140

1.3.5.8. Biosynteza białek 143

1.3.5.10. Wartość odżywcza białek 146

1.3.5.9. Źródła białek 146

1.3.5.11. Zapotrzebowanie na białko 152

1.3.6. Witaminy 153

1.3.6.1. Witaminy rozpuszczalne w wodzie 158

1.3.6.2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 177

1.3.7. Składniki mineralne 189

1.3.7.1. Makropierwiastki 191

1.3.7.2. Mikropierwiastki 202

1.4. Normy żywienia i wyżywienia 213

1.4.1. Pojęcie norm żywienia i wyżywienia 213

1.4.2. Podział produktów spożywczych 218

1.4.3. Charakterystyka wartości odżywczej 12 grup produktów spożywczych 219

1.4.4. Wskaźnik jakości żywieniowej 225

1.4.5. Produkty zamienne 225

1.5. Zasady planowania i oceny żywienia różnych grup ludności 228

1.5.1. Planowanie jadłospisów okresowych 228

1.5.2. Średnia norma żywienia i wyżywienia dla grupy mieszanej 230

1.5.3. Metody oceny jadłospisów 232

1.5.4. Zasady żywienia różnych grup ludności 235

1.5.5. Metody oceny stanu odżywienia społeczeństwa 251

1.6. Żywność funkcjonalna 258

1.6.1. Probiotyki i prebiotyki 260

1.6.2. Synbiotyki 263

1.7. Żywność genetycznie modyfi kowana 264

1.8. Nutrigenomika – żywienie a genom człowieka 269

1.9. Bezpieczeństwo i higiena żywności w świetle ustawodawstwa 271

1.10. Edukacja żywieniowa 277

2. Klasyfikacja i charakterystyka diet 282

2.1. Podstawy klasyfi kacji diet 284

2.2. Dieta podstawowa 287

2.3. Dieta bogatoresztkowa 296

2.4. Dieta łatwo strawna 302

2.5. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu 309

2.6. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego 315

2.7. Dieta o zmienionej konsystencji 321

2.7.1. Dieta papkowata 321

2.7.2. Dieta płynna 325

2.7.3. Dieta płynna wzmocniona 326

2.7.4. Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę 329

2.7.5. Dieta kleikowa 344

2.8. Dieta ubogoenergetyczna 346

2.9. Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych 357

2.10. Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa 367

2.11. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 372

2.12. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa 391

2.13. Praktyczne wdrażanie klasyfi kacji diet zalecanej przez Instytut Żywności i Żywienia 397

2.14. Dieta wegetariańska 398

2.15. Dieta śródziemnomorska 404

2.16. Dieta DASH, inaczej zdrowy sposób żywienia 407

2.17. Dieta dla planety 412

2.18. Suplementy diety 414

3. Żywienie w wybranych chorobach 418

3.1. Żywienie dietetyczne w chorobach układu pokarmowego 420

3.1.1. Żywienie w chorobach jamy ustnej i przełyku 420

3.1.2. Żywienie w nieżytach żołądka 425

3.1.3. Żywienie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy 430

3.1.4. Żywienie w chorobach jelita cienkiego i grubego 433

3.1.5. Najczęstsze choroby wątroby i zalecane żywienie 451

3.1.5.1. Najczęstsze choroby wątroby 451

3.1.5.2. Żywienie w chorobach wątroby 455

3.1.6. Żywienie w zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 466

3.1.7. Żywienie w kamicy żółciowej 467

3.1.8. Żywienie w zapaleniu trzustki (pancreatitis) 469

3.2. Żywienie po zabiegach chirurgicznych 475

3.3. Leczenie żywieniowe 479

3.3.1. Ocena stanu odżywienia 479

3.3.2. Drogi podania substancji odżywczych w leczeniu żywieniowym 482

3.3.2.1. Leczenie żywieniowe dojelitowe 482

3.3.2.2 Żywienie pozajelitowe 493

3.4. Żywienie dietetyczne w chorobach układu moczowego 499

3.4.1. Żywienie w zapaleniu kłębuszków nerkowych 499

3.4.2. Niewydolność nerek 504

3.4.3. Żywienie w odmiedniczkowym zapaleniu nerek 544

3.4.4. Żywienie w kamicach nerkowych 546

3.5. Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych 554

3.5.1. Cukrzyca dorosłych – zalecenia żywieniowe 554

3.5.2. Otyłość 577

3.5.3. Wychudzenie i niedożywienie 590

3.5.4. Dna moczanowa 593

3.5.5. Hiperlipidemie 596

3.6. Żywienie dietetyczne w chorobach układu krążenia 603

3.6.1. Choroby z wydolnością i niewydolnością układu krążenia 603

3.6.2. Nadciśnienie tętnicze 605

3.6.3. Choroba niedokrwienna serca 608

3.6.4. Zawał mięśnia sercowego 610

3.6.5. Miażdżyca 612

3.6.6. Profi laktyka chorób układu krążenia 614

3.7. Żywienie w wybranych chorobach neurologicznych 618

3.7.1. Udar mózgu 618

3.7.2. Choroba Parkinsona 623

3.8. Żywienie w chorobach nowotworowych u dorosłych 629

3.9. Żywienie w zakażeniach i zatruciach pokarmowych 637

3.9.1. Zakażenie pałeczką Salmonella 638

3.9.2. Zatrucie enterotoksyną gronkowcową 640

3.9.3. Zatrucie jadem kiełbasianym – toksyną botulinową 641

3.9.4. Zalecenia żywieniowe w zakażeniach i zatruciach pokarmowych 642

3.10. Mikrobiota jelitowa 644

3.11. Żywienie w chorobie Hashimoto 650

4. Żywienie dzieci zdrowych i chorych 658

4.1. Charakterystyka okresu noworodkowego i niemowlęcego 660

4.2. Żywienie niemowląt 671

4.2.1. Karmienie pokarmem matki 676

4.2.2. Wprowadzanie pokarmów uzupełniających 681

4.2.3. Karmienie piersią i mlekiem modyfi kowanym 684

4.2.4. Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt 687

4.3. Żywienie wcześniaków i noworodków z małą masą urodzeniową 705

4.3.1. Żywienie wcześniaków 705

4.3.2. Żywienie niemowląt z dystrofi ą wewnątrzmaciczną 710

4.4. Charakterystyka wymiotów – postępowanie żywieniowe 714

4.5. Żywienie w refl uksie żołądkowo-przełykowym 716

4.6. Żywienie w przypadku braku łaknienia 720

4.7 Żywienie w zaparciu 722

4.8 Żywienie w zaburzeniach w odżywianiu – biegunka 726

4.9. Żywienie w zespole złego wchłaniania – choroba trzewna 742

4.10. Żywienie w mukowiscydozie 755

4.11. Żywienie w niealergicznej nadwrażliwości pokarmowej 760

4.12. Preparaty mlekozastępcze stosowane w dietach eliminacyjnych 762

4.13. Żywienie w fenyloketonurii 775

4.14. Żywienie w niedoborach witaminowych 796

4.15. Żywienie w krzywicy 798

4.16. Żywienie w tężyczce 801

4.17. Żywienie w cukrzycy wieku rozwojowego 804

4.18. Żywienie w otyłości (młodzieńczej) 825

4.19. Żywienie w chorobach wątroby 833

4.19.1. Choroby wątroby u dzieci o ostrym przebiegu (w tym ostrej niewydolności) 833

4.19.1.1. Wirusowe zapalenie wątroby 833

4.19.2. Przewlekłe choroby wątroby 836

4.20. Żywienie w zapaleniu trzustki 840

4.21. Żywienie w zespole nerczycowym 845

4.22. Żywienie w chorobie reumatycznej 849

4.23. Żywienie w niedokrwistości 851

4.24. Żywienie w chorobach zakaźnych przebiegających z gorączką 855

4.25. Żywienie w alergiach pokarmowych (nadwrażliwości alergicznej) 861

4.26. Żywienie w stanach pooperacyjnych 874

4.27. Żywienie pozajelitowe stosowane u dzieci 877

4.28. Żywienie w oparzeniach 884

4.29. Żywienie w padaczce lekoopornej – dieta ketogenna 893

Piśmiennictwo 900

Skorowidz 906