"Uniwersytet Warszawski i fotografia 1839−1921/University of Warsaw and photography 1839–1921"

Libra identifier: 256907

Table of Contents

UNIWERSYTET WARSZAWSKI I FOTOGRAFIATHE UNIVERSITY OF WARSAW AND PHOTOGRAPHY[1839–1921] 9

THE ALBUM 82

WYBRANA BIBLIOGRAFIASELECTED BIBLIOGRAPHY 504

INDEKS NAZWISKINDEX OF NAMES 508

INDEX OF NAMES – TABLEAUX 514