"Optimum. Idea cyberpsychologii pozytywnej"

Libra identifier: 257176

Table of Contents

Wstęp 10

Podziękowania 16

Rozdział 1. Optymalna perspektywa 18

Kontekst: paralelne projekty 18

Projekt pozytywny: człowiek szczęśliwy 19

Projekt niepokojący: sztuczna inteligencja 22

Projekt osobliwy: postczłowiek 25

Umysły w systemie 27

Systemy naturalne 29

Systemy sztuczne 31

Systemy hybrydowe 34

Jak system naturalny przekształca się w hybrydowy? 36

Cyberdreszczowiec ze światełkiem w tunelu 42

Cyberpsychologia pozytywna 50

Optymalne funkcjonowanie 54

Pozytywne systemy 58

Kierunki badań 63

Wymiar praktyczny 67

Rozdział 2. Optymalna znajomość rzeczy 70

Kontekst: humanika 70

Sztuczna inteligencja w naszych umysłach 74

Jak pojmujemy świat? 76

Eksperci i laicy 78

Meandry wiedzy 83

Akademickie rozterki 84

Naturalnie, że sztuczna 89

Uczeń zdolny i nieleniwy 92

Diagnostyka inteligencji 96

Populacja sztucznych agentów 104

Imitatory 105

Amplifikatory 109

Realizatory 112

Przełomowa innowacja 114

Rozdział 3. Optymalne interakcje 118

Kontekst: od interakcji do satysfakcji 119

Miara wszechrzeczy 124

Umysły w oku patrzącego 130

Na obraz i podobieństwo 138

Człekokształtność 141

SI sapiens 147

Humanoidalny afekt 151

Personifikacja ról 159

Projekcje intencjonalności 162

Rozdział 4. Optymalne wzmocnienie 170

Kontekst: atrakcyjny artefakt 170

Kreatywność (cnota: mądrość i wiedza) 173

Przypadek Neila Harbissona 173

Wzmacniacze kreatywności 180

Dzielność (cnota: odwaga) 181

Sparing z mocnym adwersarzem 182

Tytani sprawności 185

Wyzwalanie dzielności 187

Dobroć (cnota: człowieczeństwo) 188

Technologiczne zachęty 189

Dobroć jest dobra 190

Kwant życzliwości 192

Więcej niż kliknięcie 195

Siła globalnej wioski 196

Przywództwo (cnota: sprawiedliwość) 198

Dylemat partycypacji 199

Pułapka uległości 200

Przywództwo zasilane przez Big Data 202

Lider hybrydowej ewolucji 203

Pokora (cnota: umiar) 208

Moc autoweryfikacji 209

Pokonani przez SI 211

Sieci jedynie neuropodobne 212

Kwantyfikowanie Ja 214

Spojrzenie w lustro 3D 216

Nadzieja (cnota: transcendencja) 217

Zakończenie 226

Bibliografia 230

Wykaz skrótów 248

Indeks rzeczowy 250

O Autorze 258