"Choroba Alzheimera 1906-2021"

Libra identifier: 259464

Table of Contents

Kilka słów o chorobach mózgu – Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski 10

Wykaz najważniejszych skrótów 14

Przedmowa – Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski 18

1. Przyczyny choroby Alzheimera – Maria Barcikowska 20

2. Choroba Alzheimera – od historii do diagnozy – Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski 30

3. Osobowość i choroba Alzheimera – Tadeusz Parnowski, Maria Barcikowska 66

4. Biologiczne i środowiskowe czynniki ryzyka choroby Alzheimera – Agnieszka Gorzkowska 82

5. Objawy neuropsychiatryczne (BPSD) – Tadeusz Parnowski 104

6. Warianty choroby Alzheimera – Emilia Sitek, Bogna Brockhuis, Ewa Narożańska 130

7. Czy można zapobiegać chorobie Alzheimera? – Katarzyna Broczek 166

8. Leczenie stosowane w chorobie Alzheimera – Tadeusz Parnowski 192

9. Opieka w chorobie Alzheimera – Tadeusz Parnowski 254

10. Zagadnienia prawne – Inga Markiewicz, Janusz Heitzman 282

11. Ja, córka. Ja, opiekunka – Marzena Wójcicka 314

Skorowidz 344