"Wyzwania współczesnej rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie"

Libra identifier: 263459

Table of Contents

Wprowadzenie 6

Rozdział 1. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) jako narzędzie zarządzania ryzykiem w funkcjonowaniu organizatorów turystyki (Marta Czupryńska-Kociszewska, Piotr Kociszewski) 12 1.1. Wstęp 13

1.2. Złożoność działalności biur podróży – konceptualizacja kluczowych pojęć i uwarunkowań formalnych 17

1.3. Specyfika funkcjonowania biur podróży – przesłanka dla formułowania regulacji prawnych w zakresie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki 21

1.4. Powstanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w kontekście kształtowania się systemu zabezpieczeń organizatorów turystyki 26

1.5. Kluczowe zasady funkcjonowania TFG i wynikające z nich obowiązki organizatorów turystyki 32

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 35

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2016– 2020 35

1.6.2. Punkt zwrotny – większe wypłaty środków z TFG niż wpływy ze składek 37

przedsiębiorców 39

1.6.4. Zmiany w funkcjonowaniu TFG w obliczu pandemii COVID-19 oraz powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów i Turystycznego Funduszu Pomocowego 43

1.7. Zakończenie 47

Rozdział 2. Wartość kapitału ludzkiego (Sylwia Dudkowiak) 53 2.1. Wstęp 54

2.2. Wartość kapitału ludzkiego – historia na przestrzeni wieków 55

2.3. Wartość kapitału ludzkiego – próby pomiaru na przykładzie Alima-Gerber 58

2.4. Wartość kapitału ludzkiego we współczesnej rachunkowości 66

2.5. Grupa Konrada – podział kapitału 73

2.6. Kapitał ludzki – problemy pomiaru 75

2.7. Kapitał intelektualny – cel i metody pomiaru 77

2.8. Zakończenie 81

Rozdział 3. Finansowanie proeksportowych działań firm – doświadczenia wykorzystania funduszy europejskich (Michał Kołtuniak) 85 3.1. Wstęp 86

3.2. Kluczowe informacje o polskim eksporcie 87

3.3. Liczba eksporterów – dostępne dane i szacunki 95

3.4. Eurocentryczność eksportu i jego konsekwencje dla gospodarki 102

pomocy 110

3.6. Zakończenie 119

Rozdział 4. Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki notowanej na wybranych rynkach zorganizowanych jako przejaw narracji w rachunkowości (Małgorzata Winter) 125 4.1. Wstęp 126

4.2. Narracja a sprawozdanie z działalności 128

4.2.1. Narracja w rachunkowości 128

4.2.2. Sprawozdanie z działalności spółek w świetle regulacji prawnych – oczekiwania co do treści 130

4.2.3. Sprawozdawczość z działalności spółek notowanych na NewConnect oraz na Rynku Głównym GPW w Warszawie – oczekiwania co do formy 135

4.3. Sprawozdanie z działalności w praktyce na przykładzie wybranych spółek rynku kapitałowego 136

4.3.1. Charakterystyka rynku kapitałowego – wybrane aspekty 136

4.3.2. Sprawozdawczość spółek notowanych na NewConnect oraz na Rynku Głównym GPW w Warszawie – założenia do badania 139

4.3.3. Wyniki badań 142

4.4. Zakończenie 148

Informacje o autorach 152