"Historia nauki. Od rolnictwa do sztucznej inteligencji"

Libra identifier: 264084

Table of Contents

Przedmowa 8

Wstęp 10

CZĘŚĆ I. Historia starożytna 3000 p.n.e. – V wiek 12

Rozdział 1. Matematyka 16

Rozdział 2. Medycyna 28

Rozdział 3. Filozofia 43

CZĘŚĆ II. Epoka postklasyczna V–XV wiek 54

Rozdział 4. Geografia 58

Rozdział 5. Optyka 70

Rozdział 6. Botanika 80

CZĘŚĆ III. Epoka nowożytna XV–XVIII wiek 92

Rozdział 7. Anatomia 96

Rozdział 8. Astronomia 108

Rozdział 9. Chemia 119

CZĘŚĆ IV. XIX wiek 134

Rozdział 10. Inżynieria 138

Rozdział 11. Geologia 150

Rozdział 12. Mikrobiologia 163

CZĘŚĆ V. XX i XXI wiek 176

Rozdział 13. Fizyka 180

Rozdział 14. Neurobiologia 192

Rozdział 15. Informatyka 205

Rozdział 16. Genetyka 218

CZĘŚĆ VI. Przyszłość nauki 232

Rozdział 17. Spoglądając w przyszłość 236

Zakończenie 245