"Przegląd Europejski 4/2021"

Libra identifier: 266339

Table of Contents

*********Maria Jolanta Olszewska – The Artist Is Betrayed and Disappointed. Portrait of Aleksander Pushkin in Jarosław Iwaszkiewicz’s Maskarada 7

Maria Jolanta Olszewska – Artysta zdradzony i zawiedziony. Portret Aleksandra Puszkina w Maskaradzie Jarosława Iwaszkiewicza 7

Karol Samsel – Transformacje wizerunku Fryderyka Chopina w Lecie w Nohant 23

Karol Samsel – Transformation of Frédéric Chopin in Summer at Nohant 23

Paweł Bagiński – Mężczyźni wobec akcji #metoo (#jateż) na polskojęzycznym Facebooku. Analiza reakcji na kryzys normatywny w relacjach między kobietami a mężczyznami 32

Paweł Bagiński – Men towards the #metoo Action on Polish Facebook. Analysis of Reactions to the Normative Crisis in Relations between Men and Women 32

Paulina Dudzińska – Po cóż patrzeć pod wodę? Obrazy nie-ludzkich seksualności w amfibiotycznym kinie Jeana Painlevégo 49

Paulina Dudzińska – Why Look under the Water? Images of Non-human Sexuality in the Amphibian Cinema of Jean Painlevé 49

RECENZJE I PRZEGLĄDYZofia Zasacka – Schola semper reformanda 69

REVIEWS AND SURVEYSZofia Zasacka – Schola semper reformanda 69