"Słownik tematyczny polsko-ukraiński"

Libra identifier: 269810

Table of Contents

Wstęp 16

Вcтуп 17

1. Człowiek Людина 20

Wygląd zewnętrzny Зовнішній вигляд 20

Ciało i organizm ludzki, anatomia Людське тіло та організм, анатомія 24

Zmysły Чуття 30

Osobowość Особистість 32

Cechy charakteru, zachowanie Риси характеру, поведінка 35

Uczucia, doznania Почуття, враження 37

Czynności i stany Дії та стани 41

Myślenie, postrzeganie Мислення, сприйняття 44

2. Człowiek w środowisku społecznym Людина в суспільному середовищі 47

Życie ludzkie Життя людини 47

Relacje rodzinne Родинні стосунки 48

Relacje społeczne Суспільні відносини 55

Komunikowanie się Спілкування 58

3. Dom i mieszkanie Дім та помешкання 64

Słownictwo ogólne Базова лексика 64

Pokój dzienny Вітальня 69

Przedpokój Передпокій 69

Pokój dziecinny Дитяча кімната 70

Pokój ucznia Кімната школяра 70

Sypialnia Спальня 71

Łazienka i ubikacja Ванна кімната і туалет 72

Kuchnia Кухня 74

Rzeczy osobiste Особисті речі 75

Porządki, remont Хатні порядки, ремонт 76

4. Kulinaria Кулінарія 79

Jedzenie, przyrządzanie potraw Їжа, приготування страв 79

Lokal gastronomiczny Заклад громадського харчування 86

5. Zakupy Покупки 88

Słownictwo ogólne Базова лексика 88

Artykuły spożywcze Продовольчі товари 94

Artykuły przemysłowe Промислові товари 101

6. Usługi Послуги 110

Słownictwo ogólne Базова лексика 110

Zakład fryzjerski Перукарня 111

Gabinet kosmetyczny Косметичний кабінет 112

Pracownia krawiecka Ательє 113

Pralnia Пральня, хімчистка 114

Naprawa obuwia Ремонт взуття 115

Zakład fotograficzny Фотоательє 115

Ksero Ксерокс 116

Optyk Оптика 116

7. Służba zdrowia i pomoc medyczna Медичні служби та медична допомога 118

Zakłady medyczne Лікувальні заклади 118

Personel medyczny, specjalizacje Медичний персонал, спеціальності 121

Pomoc medyczna Медична допомога 124

Choroby i dolegliwości Хвороби 131

Sprzęt medyczny Медичне оснащення 142

Leki i środki opatrunkowe Ліки та перев’язочні матеріали 144

8. Praca Праця 148

Słownictwo ogólne Базова лексика 148

Zatrudnienie Зайнятість 158

Dziedziny i miejsca pracy Галузі діяльності та робочі місця 161

Zawody i stanowiska Професії та посади 165

9. Religia Релігія 174

Słownictwo ogólne Базова лексика 174

Obiekty sakralne i wyposażenie świątyni Сакральні об’єкти та оснащення храму 187

Księgi, teksty Книги, тексти 190

Modlitwy i nabożeństwa Молитви та богослужіння 191

Święta kościelne Церковні свята 192

Godności, tytuły, tytułowanie osób duchownych Сан, звання, звертання до священиків 194

Wyznania Віросповідання 197

Kościoły Церкви 198

10. Państwo i społeczeństwo Держава та суспільство 199

Instytucje państwowe Державні установи 199

Grupy i zjawiska społeczne Соціальні групи та суспільні явища 218

11. Gospodarka, biznes, finanse Економіка, бізнес, фінанси 221

Przemysł Промисловість 221

Surowce i materiały Сировина та матеріали 225

Rolnictwo Сільське господарство 227

Handel i biznes Торгівля і бізнес 228

Giełda Біржа 234

Bank Банк 237

12. Prawo i przeciwdziałanie przestępczości Право та протидія злочинності 242

System prawny Юридична система 242

Naruszenie prawa, przestępstwo Правопорушення, злочин 253

Osoba naruszająca prawo Правопорушник 262

Odpowiedzialność karna Кримінальна відповідальність 264

Walka z przestępczością Боротьба зі злочинністю 268

Walka z terroryzmem Боротьба з тероризмом 273

13. Wojsko Армія 278

Słownictwo ogólne Базова лексика 278

Rodzaje wojsk Роди військ 285

Kadra wojskowa Військовослужбовці 286

Uzbrojenie i ekwipunek Озброєння та спорядження 288

14. Szkolnictwo i nauka Освіта і наука 294

Przedszkole Дитячий садок 294

Słownictwo ogólne Базова лексика 294

Szkoła Школа 295

Uczelnia Вища школа 299

Pracownicy naukowi, dziedziny nauki Науковці, наукові дисципліни 302

Praca naukowa Наукова праця 304

15. Kultura, sztuka Культура, мистецтво 307

Literatura Література 307

Teatr Театр 311

Film Кіно 314

Cyrk Цирк 317

Muzyka Музика 317

Sztuki plastyczne Образотворче мистецтво 323

Muzeum, zwiedzanie Музей, екскурсії 326

16. Sport Спорт 331

Słownictwo ogólne Базова лексика 331

Zawodnicy, dyscypliny sportowe Учасники змагань, види спорту 336

Obiekty sportowe Спортивні об’єкти 343

Sprzęt sportowy i przyrządy gimnastyczne Спортивне спорядження та гімнастичні прилади 345

17. Łączność, media, książka, komputer Зв’язок, мас-медіа, книжка, комп’ютер 347

Poczta Пошта 347

Korespondencja Листування 350

Telekomunikacja Телекомунікація 352

Radio i telewizja Радіо та телебачення 356

Prasa, książka, druk Преса, книжка, друк 360

Komputer, Internet Комп’ютер, Iнтернет 364

18. Komunikacja i transport Транспорт 372

Słownictwo ogólne Базова лексика 372

Samochód, autobus Машина, автобус 375

Kolej Залізниця 380

Komunikacja lotnicza Повітряний транспорт 382

Transport wodny Водний транспорт 385

19. Turystyka Туризм 387

Biuro podróży Турагентство 387

Wyjazdy zorganizowane Організовані поїздки 391

Na granicy На кордоні 395

Hotel, zakwaterowanie Готель, розквартирування 399

20. Urlop, wypoczynek, rozrywka Відпустка, відпочинок, розвага 405

Formy odpoczynku Форми відпочинку 405

Impreza, taniec Розважальні заходи, танець 407

Gry i zabawy Ігри 410

Hobby Хобі 412

21. Miasto Місто 415

Słownictwo ogólne Базов а лексика 415

Komunikacja miejska Міський транспорт 419

Architektura Архітектура 421

22. Wieś i okolica Село та околиця 424

Wieś, gospodarstwo wiejskie Село, селянське господарство 424

Gospodarstwo rolne Аграрне (фермерське) господарство 427

Las Ліс 432

23. Środowisko naturalne Природне середовище 435

Klimat, pogoda, klęski żywiołowe Клімат, погода, стихійні лиха 435

Ochrona środowiska Охорона довкілля 443

Rośliny Рослини 447

Zwierzęta Тварини 455

24. Ziemia i Wszechświat Земля та Всесвіт 466

Budowa Ziemi Будова Землі 466

Budowa Wszechświata Будова Всесвіту 469

25. Geografia Географія 475

Słownictwo ogólne Базова лексика 475

Nazwy geograficzne Географічні назви 480

Polska Польща 485

Ukraina Україна 488

26. Kraje, mieszkańcy, języki Країни, мешканці, мови 492

Nazwy państw, stolic i walut Назви країн, столиць та валюти 492

Nazwy mieszkańców Назви мешканців 498

Języki Мови 501

Alfabety Алфавіти 503

27. Liczby, miary, właściwości Числа, міри, властивості 505

Ilość, liczba Кількість, число 505

Działania matematyczne Математичні дії 509

Miara, waga, wielkość Міра, вага, розмір 512

Kształt, miejsce Форма, місце 514

Kolor Колір 516

28. Czas Час 519

Słownictwo ogólne Базова лексика 519

Czas kalendarzowy Календарний час 520

Czas zegarowy Час за годинником 525

Zegar Годинник 526

29. Terminologia językoznawcza Мовознавча термінологія 528

30. Skróty i skrótowce Скорочення та абревіатури 532

Bibliografia Бібліографія 550