"Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19"

Libra identifier: 273684

Table of Contents

Od Redakcji 7

Aktywność fizyczna wybranej grupy Polaków w czasie pandemii COVID-19 (The physical activity of a selected group of Poles during the COVID-19 pandemic) – Krystyna Krzyżanowska 13

Rozwój bazy noclegowej Kołobrzegu i jego zaplecza w czasie pierwszych dwóch lat trwania pandemii COVID-19 (Development of the Kołobrzeg accommodation base during the first two years of the COVID-19 pandemic) – Mariusz Miedziński 33

Obraz turystyki w łódzkich mediach i jego odbiór przez mieszkańców w pierwszym roku pandemii COVID-19 (The image of tourism in the Łódź media and its reception by residents in the first year of the COVID-19 pandemic) – Andrzej Matczak, Joanna Bik, Karolina Dynkowska, Joanna Paprzycka, Ewelina Stępowska, Anna Żak 57

Świadomość zrównoważonego rozwoju wśród studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (Awareness of sustainable development among students of Katowice Business University) – Anna Staszewska 69

Turystyczny wizerunek Polski w percepcji uczestników programu Erasmus+ (The tourist image of Poland as perceived by Erasmus+ program participants) – Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka, Sylwia Ziemińska 89

HOTELE I GROUNDSPOTTING W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJMiędzynarodowe systemy hotelowe (MSH) jako problem badawczy w polskiej i zagranicznej literaturze naukowej (The expansion of international hotel systems (IHS) as a research issue in Polish and foreign academic literature) – Małgorzata Janiak 103

Lokalne produkty, regionalne i tradycyjne dania w gastronomii hotelowej jako przykład innowacji stosowanych przez hotele 5-gwiazdkowe w Polsce (Local products, and regional and traditional dishes, in the hotel food and beverage industry as examples of innovations used by five-star hotels in Poland) – Anna Poreda 125

Groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi (Groundspotting in the tourist space of Łódź) – Bartłomiej Łuć 137

Informacje o autorach 159