"Logistyka zaopatrzenia"

Libra identifier: 275409

Table of Contents

WSTĘP 7

TEMAT 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 9

TEMAT 2. TOWARY NA RYNKU DÓBR ZAOPATRZENIOWYCH 21

TEMAT 3. CENY MATERIAŁÓW I GIEŁDY TOWAROWE 31

TEMAT 4. STEROWANIE ZAPASAMI 39

TEMAT 5. DECYZJE WYBORU ŹRÓDEŁ ZAKUPU 49

TEMAT 6. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH 65

TEMAT 7. SYSTEM INFORMACJI NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA 71

PODSUMOWANIE 83

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA 85

SPIS RYSUNKÓW 89

SPIS TABEL I WYKRESÓW 91

WYBRANE ZWROTY W JĘZYKU ANGIELSKIM 93

INDEKS NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ 95