"Total Logistic Management"

Libra identifier: 278680

Table of Contents

Wykaz akronimów 7

Wstęp 11

Rozdział 1. Wyzwania stojące przed logistyką i łańcuchami dostaw na początku XXI wieku 15

1.1. Zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna 16

1.2. Przemysł 4.0 – Industry 4.0 25

1.3. Zakłócenia w logistyce i łańcuchach dostaw 36

1.4. Scenariusze rozwoju gospodarczego, logistyki i łańcuchów dostaw 49

Rozdział 2. Wybrane koncepcje logistyczne na tle wyzwań stojących przed logistyką i łańcuchami dostaw 67

2.1. Szczupła, zwinna, szczupło-zwinna logistyka/łańcuchy dostaw 74

2.2. Zielona logistyka/łańcuchy dostaw 89

2.3. Sprężysta i odporna logistyka/łańcuchy dostaw 102

2.4. Kompleksowe zarządzanie logistyką – Total Logistics Management 117

2.5. Logistyka/łańcuchy dostaw 4.0 (L&SC 4.0) 124

Podsumowanie 145

Bibliografia 147

Spis rysunków 157

Spis tabel 159