"Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy"

Libra identifier: 38326

Table of Contents

Wstęp 4

Dwie ortodoksje 4

Nazwać system 8

Późna lewica 14

Rozdział 1. Perry Anderson: kronika pewnej śmierci 28

Przeciw pseudoempirykom 28

Na zachód od Berlina 34

Bezlitosne laboratorium historii 39

Przedmurze ponowoczesności 43

Zastałe uniwersum 53

Nurt wielkiej rzeki 56

Rozdział 2. David Harvey: od kryzysu do ponowoczesności 64

Materializm historyczno-geograficzny 64

Trzy filary kryzysu 70

Akumulujcie! 72

m/v 76

Człowiek 82

Czas 88

Przestrzeń 99

Elastyczny reżim 113

Czasowo-przestrzenna kompresja 117

Rozbita całość 125

Stąd do wieczności 135

Rozdział 3. Fredric Jameson: kapitał jest sexy 143

Nasza polityczna nieświadomość 143

Trzy poziomy analizy i trzy fazy kapitalizmu 147

Początek oblężenia 149

The time is out of joint 151

Tchórzu! 155

Urzeczowienie 162

Lustra postmodernizmu 176

Zasada nadziei 188

Socjalizm dla bogatych 197

Podróż do wnętrza strachu 207

Moment prawdy 223

Mapy odnalezione w przyszłości 232

Rozdział 4. Terry Eagleton: socjalizm i odkupienie 236

Skrzyżowanie światów 236

Cóż po teorii? 240

Wola kontra ciało 254

Święci i psy 257

Nowe szaty cesarza 269

Kultura i kultura 271

Iluzje postmodernizmu 274

Etyka socjalizmu 278

Miłość polityczna 296

Rozdział 5. Slavoj Žižek: sola fide! 309

Socjalizm na kozetce 309

Gdy Boga nie ma 313

Ideologia ponowoczesna 318

Marksa Freudem 330

Lacanowska krytyka Marksa 344

Korekta chrześcijaństwa 358

Chrześcijaństwo kontra judaizm 364

Chrześcijaństwo kontra buddyzm 376

Rewolucyjny czyn miłości 387

Niewidzialność i powtórzenie 397

Zakończenie: utopia niemożliwa 411

Bibliografia 420

Summary. Goodbye Mr. Postmodernism. The late left, its thinkers and social theories 430

Indeks osobowy 435