"Schorzenia i urazy kręgosłupa"

Libra identifier: 41005

Table of Contents

5

1. Wprowadzenie - Jerzy Kiwerski 11

2.1. Wprowadzenie 13

2. Wady wrodzone kręgosłupa - Mieczysław Kowalski 13

I. Schorzenia kręgosłupa 13

2.2. Klasyfikacja 14

2.3. Wady towarzyszące wadom wrodzonym kręgosłupa 18

2.4. Diagnostyka 19

2.5. Możliwości leczenia wad wrodzonych kręgosłupa 20

2.6. Piśmiennictwo 22

3.1. Wprowadzenie 24

3. Spina bifida - Mieczysław Kowalski 24

3.2. Epidemiologia 26

3.3. Terminologia 27

3.4. Etiologia i patogeneza 29

3.5. Diagnostyka przedurodzeniowa 30

3.6. Leczenie operacyjne bezpośrednio po urodzeniu 30

3.7. Wodogłowie 32

3.8. Diagnostyka 33

3.9. Problemy ortopedyczne 39

3.10. Złamania patologiczne 47

3.11. Rehabilitacja 48

3.12. Piśmiennictwo 50

4.1. Uwagi wstępne 51

4. Wady postawy - Mieczysław Kowalski 51

4.2. Postawa „homo sapiens" w rozwoju filogenetycznym i ontogenetycznym 52

4.3. Postawa prawidłowa 54

4.4. Metody oznaczania i oceny postawy 55

4.5. Tabela błędów postawy 56

4.6. Testy funkcjonalne 57

4.7. Leczenie wad postawy 58

4.8. Piśmiennictwo 59

5.1. Etiopatogeneza 61

5. Choroba Scheuerinanna - Jerzy Kiwerski 61

5.2. Diagnostyka 63

5.3. Metody postępowania 70

5.4. Prognozowanie 74

5.5. Piśmiennictwo 75

6. Boczne skrzywienie kręgosłupa - Marek Krasuski, Waldemar Szymanik 77

6.1. Etiologia 78

6.2. Teorie powstawania skrzywień bocznych kręgosłupa 83

6.3. Badanie kliniczne 86

6.4. Badania dodatkowe 89

6.5. Leczenie 93

6.6. Piśmiennictwo 114

7.1. Wprowadzenie 116

7. Uszkodzenia krążka międzykręgowego - Jerzy Kiwerski 116

7.2. Etiopatogeneza 117

7.3. Diagnostyka 122

7.4. Postępowanie nieoperacyjne 128

7.5. Wskazania do leczenia operacyjnego 129

7.6. Metody leczenia operacyjnego 130

7.7. Piśmiennictwo 135

8.1. Etiopatogeneza 137

8. Zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe kręgosłupa - Jerzy Kiwerski 137

8.2. Diagnostyka 140

8.3. Metody postępowania zachowawczego 144

8.4. Leczenie operacyjne 146

8.5. Prognozowanie 148

8.6. Piśmiennictwo 149

9.1. Etiopatogeneza kręgozmyków 150

9. Kręgozmyk - Marek Krasuski 150

9.2. Diagnostyka 153

9.3. Metody leczenia 157

9.4. Wyniki leczenia i prognozowanie 163

9.5. Podsumowanie 165

9.6. Piśmiennictwo 166

10.1. Etiopatogeneza 168

10. Zmiany w kręgosłupie w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów- Marek Krasuski 168

10.2. Diagnostyka 174

10.3. Wskazania do leczenia operacyjnego 179

10.4. Wyniki leczenia i prognozowanie 182

10.5. Podsumowanie 184

10.6. Piśmiennictwo 185

11.1. Etiopatogeneza 186

11. Zmiany nowotworowe w kręgosłupie - Marek Krasuski 186

11.2. Diagnostyka 188

11.3. Wskazania do leczenia operacyjnego 196

11.4. Guzy kanału kręgowego 201

11.5. Wyniki leczenia 203

11.6. Podsumowanie 203

11.7. Piśmiennictwo 204

12.1. Epidemiologia 206

12. Patofizjologia uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego - Jerzy Kiwerski 206

II. Urazy kręgosłupa 206

12.2. Diagnostyka 211

12.3. Zmiany anatomopatologiezne po urazie rdzenia kręgowego 222

12.4. Podział kliniczny uszkodzeń rdzenia kręgowego 224

12.5. Piśmiennictwo 231

13.1. Wprowadzenie 233

13. Urazy kręgosłupa w odcinku szyjnym - Jerzy Kiwerski 233

13.2. Zasady kwalifikowania chorego do odpowiedniego sposobu leczenia 234

13.3. Postępowanie zachowawcze 237

13.4. Leczenie operacyjne 244

13.5. Zasady kompleksowego postępowania z chorym po urazie rdzenia kręgowego 262

13.6. Prognozowanie w uszkodzeniach części szyjnej rdzenia kręgowego 274

13.7. Piśmiennictwo 278

14.1. Wprowadzenie 280

14. Urazy kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - Marek Krasuski 280

14.2. Epidemiologia i etiopatogeneza 283

14.3. Diagnostyka 287

14.4. Metody lecznicze 296

14.5. Powikłania w urazach kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym 320

14.6. Wyniki leczenia i prognozowanie 321

14.7. Podsumowanie 323

14.8. Piśmiennictwo 324

15.1. Wprowadzenie 327

15. Urazy kręgosłupa u dzieci - Mieczysław Kowalski 327

15.2. Epidemiologia 328

15.3. Patomechanika uszkodzeń kostno-więzadłowych i elementów nerwowych 329

15.4. Podstawy diagnostyki klinicznej 332

15.5. Diagnostyka obrazowa 333

15.6. Leczenie 336

15.7. Następstwa urazów kręgosłupa u dzieci 348

15.8. Piśmiennictwo 351

16.1. Powikłania okresu wczesnego 352

16. Najczęstsze powikłania występujące w przebiegu leczenia urazów rdzenia kręgowego - Jerzy Kiwerski 352

16.2. Późne następstwa urazu kręgosłupa 360

16.3. Piśmiennictwo 373