"Kompendium wiedzy o handlu"

Libra identifier: 622

Table of Contents

Wprowadzenie 8

1. Handel we współczesnej gospodarce 12

1.1. Istota handlu 12

1.2. Podstawy teoretyczne wyodrębnienia handlu 13

1.3. Uwarunkowania rozwoju handlu i jego znaczenie w gospodarce 20

1.4. Handel a dystrybucja 27

2. Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot rynku 33

2.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa handlowego 33

2.2. Funkcje przedsiębiorstwa handlowego 35

2.3. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego 39

2.4. Typologia przedsiębiorstw handlowych 42

3. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 49

3.1. Orientacja strategiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym 49

3.2. Problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie handlowym 63

3.3. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego 69

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w handlu 78

4.1. Cechy pracy w handlu 78

4.2. Elementy polityki personalnej 81

4.3. Planowanie zatrudnienia 84

4.4. Motywowanie 95

4.5. System oceny pracowników 107

5. Marketing w handlu 112

5.1. Geneza i istota marketingu w handlu 112

5.2. Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych 115

5.3. Instrumenty marketingu w handlu 120

5.3.1. Wybór formatu sklepu 120

5.3.2. Oferta asortymentowo-usługowa 129

5.3.3. Zarządzanie marką 135

5.3.4. Ceny i marże 143

5.3.5. Promocja 149

5.4. Trendy w marketingu handlowym 161

6. Merchandising 163

6.1. Geneza i istota merchandisingu 163

6.2. Merchandising detalisty i producenta 170

6.3. Techniki merchandisingu handlowego 174

7. Systemy informatyczne w handlu 199

7.1. Systemy wspomagania sprzedaży 199

7.2. Systemy wspomagania logistyki 205

7.3. Systemy wspomagania relacji z klientem 209

8. Zarządzanie jakością w handlu 231

8.1. Interpretacja jakości 231

8.2. Pojęcie jakości w handlu 235

8.3. Systemy zarządzania jakością 243

9. Handel elektroniczny 257

9.1. Geneza działalności handlowej opartej na wykorzystaniu Internetu 257

9.2. Charakterystyka przedsiębiorstw handlu elektronicznego na tle tradycyjnych form handlu 260

9.3. Prawne aspekty handlu elektronicznego 267

9.4. Znaczenie budowania lojalności klienta w handlu elektronicznym 275

9.5. Stan i uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 281

10. Przestrzenne aspekty funkcjonowania handlu 289

10.1. Znaczenie handlu w rozwoju miast i regionów 289

10.2. Koncepcje lokalizacji w handlu 293

10.3. Nowe rozwiązania w zakresie lokalizacji centrów handlowych 296

10.3.1. Geneza centrum handlowego 296

10.3.2. Rozwój centrów handlowych w Polsce 298

11. Kooperacja w handlu 301

11.1. Istota i przesłanki kooperacji 301

11.2. Formy kooperacji 304

11.3. Franchising 308

12. Internacjonalizacja handlu 312

12.1. Interpretacja internacjonalizacji w handlu 312

12.2. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych 327

12.3. Strategie internacjonalizacji 330

Literatura podstawowa 339

Indeks 346