"Gospodarowanie-ekonomia -wartości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Bożeny Klimczak"

Libra identifier: 63714

Table of Contents

Wstęp 8

Bogusław Fiedor: Słowo o Jubilatce 12

Bożena Klimczak: Moje życie zawodowe 16

Jochen Schumann: Bogactwo, ofiary i podatki w źródłach żydowskich, chrześcijańskich, islamskich i buddyjskich 26

Andrzej Siemieniewski: Równi wobec Boga: biblijne źródła demokracji? 61

Marek Biernacki: Demokracja, chrześcijaństwo, rozwój społeczny 72

Witold Kwaśnicki: Kapitalizm i rynek w encyklikach społecznych 83

Kacper T. Mulawa: Odpowiedzialność człowieka za Ziemię w myśli anglikańskiej i ewangelikalnej 100

Zygmunt Tkocz: Czy ruch chrześcijańsko-demokratyczny w Europie zamiera? 115

Stanisław Kowalczyk: Antropologiczne podstawy demokracji 130

Jan Jacek Sztaudynger: Wydajność pracy, wzrost gospodarczy, rodzina i jakość życia 141

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk: Znaczenie wychowania w duchu wartości dla budowy kapitału kulturowego 160

Jolanta Szapiel: Granice wolności jednostki gospodarującej 173

Mikołaj Klimczak: Aksjologiczne podstawy konkurowania – ujęcie retrospektywne 192

Bożena Borkowska: Ekonomiczne i aksjologiczne aspekty państwowej regulacji rynków 212