"Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego"

Libra identifier: 97939

Table of Contents

Wstęp 10

1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 14

1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji 14

1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego 16

1.3. Pojęcie, geneza i cele e-administracji 21

1.4. Przykładowe systemy informatyczne funkcjonujące w e-administracji 25

1.5. Przykładowe systemy informatyczne funkcjonujące w towarzystwach ubezpieczeniowych 29

1.6. Przykładowe rozwiązania informatyczne wykorzystywane w e-wyborach 33

2. GMINNE CENTRA INFORMACJI JAKO ELEMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 42

2.1. Idea wprowadzenia gminnych centrów informacyjnych 42

2.2. Zakres zadań gminnych centrów informacji 45

2.3. Sieć GCI na Dolnym Śląsku – badania wstępne 49

2.4. Postulowane rozszerzenia funkcjonalności witryn internetowych gminnych centrów informacji 52

3. DZIENNIK ELEKTRONICZNY JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W EDUKACJI 57

3.1. Funkcjonowanie wersji demonstracyjnych systemów 58

3.2. Logowanie do e-dzienników 58

3.3. Oceny w e-dziennikach 60

3.4. Wady i zalety wykorzystywania e-dzienników 62

3.5. Funkcjonowanie dzienników elektronicznych w świetle przepisów prawnych 64

3.6. Koszty funkcjonowania e-dzienników 65

4. FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ KARTY PACJENTA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 68

4.1. Zakłady opieki zdrowotnej jako instytucje publiczne 69

4.2. Technologia informatyczna w zakładach opieki zdrowotnej 71

4.3. Elektroniczna karta pacjenta (e-karta) 74

4.3.1. Funkcje e-karty 74

4.3.2. Założenia systemu e-karty pacjenta 76

4.3.3. Przykładowa e-karta pacjenta 76

4.4. Sposoby korzystania z e-karty pacjenta 77

4.4.1. Internetowy system zdrowia pacjenta 77

4.4.2. System e-karta pacjenta na nośnikach pamięci przenośnej typu flash 79

4.4.3. Bezpieczeństwo informacji zawartych w e-karcie pacjenta 80

4.5. Korzyści z zastosowania e-karty pacjenta 81

5. ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE 85

5.1 Fazy rozwoju bankowości elektronicznej 86

5.2. Usługi bankowości elektronicznej dostępne dla klientów 88

5.3. Dane statystyczne z polskiego rynku bankowości elektronicznej 90

5.4 Polska na tle krajów europejskich 92

5.5. Zalety korzystania z bankowości elektronicznej 96

6. CHMURA OBLICZENIOWA A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 98

6.1. Pojęcie i geneza chmury obliczeniowej 98

6.2. Modele chmur i rodzaje usług świadczonych w chmurze 103

6.2.1. Modele chmur obliczeniowych 103

6.2.2. Rodzaje usług świadczonych w chmurze obliczeniowej 108

6.3. Przykładowi dostawcy chmur obliczeniowych na świecie i w Polsce 110

6.4. Korzyści biznesowe z zastosowania chmury obliczeniowej i zagrożenia 115

7. PODAŻ I POPYT NA USŁUGI CYFROWE W POLSCE 120

7.1. Usługi cyfrowe 120

7.2. Usługi cyfrowe związane z komunikacją i rozrywką 122

7.3. Usługi cyfrowe w handlu i bankowości 124

7.4. Usługi cyfrowe w pracy zawodowej 125

7.5. Usługi cyfrowe w kulturze 126

7.6. Usługi cyfrowe w nauce i edukacji 128

7.7. Usługi cyfrowe w transporcie, turystyce i logistyce 129

7.8. Usługi cyfrowe w energetyce 130

7.9. Usługi cyfrowe w administracji 131

7.10. Analiza danych dotyczących popytu na usługi cyfrowe 132

7.10.1. Odbiorcy usług cyfrowych 133

7.10.2. Komunikacja i kultura w sieci 134

7.10.3. Elektroniczny handel i bankowość 134

7.10.4. Elektroniczna administracja 136

7.10.5. Płatności mobilne 137

7.11. Wnioski dotyczące popytu i podaży na usługi cyfrowe 138

Literatura 139

Spis rysunków 146

Spis tabel 147