"Studia kulturoznawcze 1(3)/2013. Semiotyka kultury"

Libra identifier: 99634

Table of Contents

Od Redakcji 8

Semiotyka dzisiaj 10

Wiktoria Durkalewicz, Dwugłos o symbolu jako tekście kultury 12

Katarzyna Machtyl, Od znaku do interpretacji. O hermeneutycznej próbie poszerzenia granic semiotyki (na przykładzie pojęcia symbolu) 30

Piotr Jakubowski, Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury) 46

Marcela Kościańczuk, Samotność i macierzyństwo – semiotyczna analiza obrazów filmowych Pedra Almodóvara 68

Filip Szałasek, Znaczące i „od-pomniane” – o hauntologii w powieści W. G. Sebalda Austerlitz 84

Agnieszka Doda-Wyszyńska, System zła 96

Rafał Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miejskiej 110

Andrzej Zaporowski, Hybrydowy charakter współczesności i kultury. Studium krytyczne 126

O semiotyce, sztuce translacji i kulturze popularnej – z prof. Wojciechem Kalagą rozmawia Marcela Kościańczuk 146

Semiotyka Powiększenia 160

Rafał Koschany, Powiększenie jako film potencjalny 162

Emilia Dłużewska, Zbliżenie – rozmycie – prawda 168

Agnieszka Doda-Wyszyńska, Gotowe do powiększania 174

Mikołaj Pietraszewski, Intertekstualna (a)symetria, czyli Powiększenie Michelangela Antonioniego i Wybuch Briana de Palmy 182

Dagmara Stankowska, POWIĘKSZENIE Powiększenia 192

Bartosz Szafarz, Powiększenie Michelangela Antonioniego jako studium aktu fotografowania – semiotyczne uogólnienie 198

Tomasz Wiśniewski, Nie-świadomość Thomasa (spojrzenie nie z ukosa) 206

Omówienia i recenzje 214

Tłum nie ma władzy – dyskusja panelowa nad książką Wynaleźć codzienność.Sztuki działania Michela de Certeau 216

Katarzyna Machtyl, Zaglądając na drugą stronę semiotycznego lustra (Umberto Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz) 230