"Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom 2. Praca pedagogiczna biblioteki"

Libra identifier: 101406

Table of Contents

5. Praca pedagogiczna 9

5.1. Ranga pracy pedagogicznej biblioteki. Zasady wychowania i nauczania w pracy bibliotekarza 9

5.2. Metody wychowania i nauczania w pracy bibliotekarza 18

5.3. Wzorzec kultury czytelniczej ucznia jako program edukacji czytelniczej 25

5.4. Formy pracy pedagogicznej 37

5.4.1. Kryteria podziału form pracy 37

5.4.2. Praca indywidualna z czytelnikami 40

5.4.3. Formy pracy pedagogicznej ze względu na jej treść (zadania) 56

5.4.3.1. Udostępnianie zbiorów 56

5.4.3.2. Działalność informacyjna 60

5.4.3.3. Edukacja czytelnicza i informacyjna 62

5.4.3.4. Współpraca biblioteki ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 87

5.4.3.5. Praca z Kołem Przyjaciół Biblioteki 92

5.4.4. Formy pracy pedagogicznej ze względu na środki ekspresji i specyfikę organizacji 96

5.4.4.1. Wizualne formy propagowania biblioteki i czytelnictwa 96

5.4.4.2. Wykorzystanie środków audiowizualnych 102

5.4.4.3. Formy żywego słowa 108

5.4.4.4. Małe formy teatralne 114

5.4.4.5. Konkursy czytelnicze 120

5.4.4.6. Zajęcia rozrywkowe. Gry i zabawy czytelnicze 124

5.4.4.7. Formy synkretyczne — imprezy czytelnicze, drama 127

5.4.4.8. Bibliotekarz wobec różnorodności form pracy z czytelnikami 138

6. Ocena pracy biblioteki szkolnej. Sprawozdawczość 146

7. Uwarunkowania efektywności pracy biblioteki (Czynniki personalne, warunki materialne; Współpraca środowiska szkolnego i pozaszkolnego; Szkolny system edukacji czytelniczej i informacyjnej; Planowanie pracy; Dokumentacja pracy) 164

Załączniki 179

1. Sprawdzian wiadomości z przygotowania czytelniczego i informacyjnego w klasie VIII 179

2. Test sprawdzający przygotowanie czytelnicze i informacyjne w klasie VIII 182

3. Sprawdzian wiadomości z przygotowania czytelniczego i informacyjnego w ostatniej klasie szkoły średniej 186

4. Schemat rocznego ramowego planu pracy biblioteki 189

5. Terminarz zajęć w bibliotece i imprez czytelniczych 196

6. Zeszyt statystyki dziennej 203

Indeks rzeczowy 204