"Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych"

Libra identifier: 101986

Table of Contents

OD REDAKCJI 7

Maria Woźniak; NOWE SPOJRZENIE NA DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKĄ W BIBLIOTEKACH 9

Ewa Potrzebnicka; ZNACZENIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ DLA ZACHOWANIA ZBIORÓW 23

Danuta Jarmińska, Donata Rams; SPOSOBY USUWANIA ZABRUDZEŃ Z OBIEKTÓW BIBLIOTECZNYCH 36

Donata Rams; AKTUALNE TENDENCJE OCHRONY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH I ARCHIWALNYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM W ZBIORACH 44

Janina Wielowiejska; INFORMACJA O MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM ARSAG (Paryż, 27-30 maja 2002 r.) 62

Ewa Stachowska-Musiał; DIGITALIZACJA A OCHRONA ZBIORÓW - WSPÓŁCZESNE TENDENCJE 68

Władysław Sobucki; OCENA METODĄ STANFORDZKĄ STANU ZACHOWANIA ZBIORÓW Z XIX I XX WIEKU W BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE - (Informacja wstępna) 80

Tomasz Łojewski; METODY ODKWASZANIA I WZMACNIANIA PAPIERU W DNIU DZISIEJSZYM 92

UCZESTNICY KONFERENCJI 106