"Wypożyczenia międzybiblioteczne: stan i perspektywy"

Libra identifier: 102350

Table of Contents

WSTĘP 5

Ewa Barteczko WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW - PROBLEMY ORGANIZACJI I ROZWOJU NA ŚWIECIE 7

Jadwiga Cieślakiewicz ZASADY WYPOŻYCZANIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO W BIBLIOTECE NARODOWEJ 20

Maria Janowska NORMY W WYPOŻYCZENIACH MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH 34

Ewa Łoszewska CHARAKTERYSTYKA WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE SEJMOWEJ 36

Krystyna Całka, Anna Uniejewska DOŚWIADCZENIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W PROWADZENIU WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH 39

Barbara Siejna-Matysiak WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Z BIBLIOTEKAMI INNYCH SIECI W ZAKRESIE WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH 50

Krystyna Januszewska ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH W WiMBP WE WROCŁAWIU W LATACH 1990-2001 56

Maria Wyrzykowska WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE W POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. SZUMANA W PILE (Komunikat) 62

WNIOSKI Z DYSKUSJI 64

AUTORZY, UCZESTNICY KONFERENCJI 65