"Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa"

Libra identifier: 103428

Table of Contents

WSTĘP 8

I. INFORMACJE OGOLNE 12

1. Jak korzystać z książki? 13

2. Krok po kroku - opis dokumentu na konkretnym przykładzie 16

3. Porównanie opisów tego samego dzieła w zależności od rodzaju nośnika 19

4. Powołania, przypisy i bibliografia załącznikowa w świetle najnowszych) norm 22

4.1. Uwagi ogólne 22

4.2. Uwagi dotyczące elementów przypisu bibliograficznego 24

4.3. Części cytowanych dokumentów 31

II. TABLICE ZBIORCZE 34

Uwagi dotyczące tablic zbiorczych 35

I Wydawnictwa zwarte jednotomowe. Prace autorskie 36

DOKUMENTY PIŚMIENNICZE 37

II Wydawnictwa zwarte jednotomowe. Prace zbiorowe 37

III Wydawnictwa zwarte wielotomowe. Prace autorskie 38

IV Wydawnictwa zwarte wielotomowe. Prace zbiorowe 39

V Wydawnictwa ciągłe 41

VI Prace niepublikowane 42

VII Wydawnictwa prawne 43

VIII Normy 44

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 45

IX Wydawnictwa zwarte w Internecie. Prace autorskie 45

X Wydawnictwa zwarte w Internecie. Prace zbiorowe 47

XI Wydawnictwa ciągłe w Internecie 49

XII Inne wydawnictwa w Internecie 50

XIII Wydawnictwa zwarte na CD-ROM. Prace autorskie 51

XIV Wydawnictwa zwarte na CD-ROM. Prace zbiorowe 53

XV Wydawnictwa ciągłe na CD-ROM 55

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE (OGLĄDOWO-SŁUCHOWE) 56

XVI Filmy jednoczęściowe 56

XVII Filmy wieloczęściowe 57

XVIII Filmy amatorskie 58

DOKUMENTY WIZUALNE (OGLĄDOWE) 59

Tablica XIX Przezrocza i mikroformy 59

DOKUMENTY AUDIALNE (DŹWIĘKOWE) 60

XX Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe. Prace autorskie 60

XXI Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe. Prace zbiorowe 61

XXII Nagrania dźwiękowe wieloczęściowe. Prace autorskie 62

XXIII Nagrania dźwiękowe wieloczęściowe. Prace zbiorowe 63

DOKUMENTY GRAFICZNE 64

XXIV Nuty 64

DOKUMENTY KARTOGRAFICZNE 65

XXV Mapy i plany 65

XXVI Atlasy 66

DOKUMENTY IKONOGRAFICZNE 67

XXVII Reprodukcje i inne samoistne wydawniczo 67

XXVIII Ilustracje niesamoistne wydawniczo 68

III. TABLICE UZUPEŁNIAJĄCE 70

Uwagi dotyczące wszystkich tablic uzupełniających 71

POWOŁANIA W TEKŚCIE A WYKAZY PRZYPISÓW 72

Uwagi dotyczące tablic XXIX 1-3 72

Tablica XXIX- 1 METODA 1: NUMEROWANIE PRZYPISÓW 74

Tablica XXIX - 2 METODA 2: POWOŁANIA W FORMIE UWAG 76

Tablica XXIX - 3 METODA 3: PIERWSZY ELEMENT I DATA 78

PRZYPISY, POWOŁANIA 80

Uwagi dotyczące tablic XXX 1-3 80

Tablica XXX - 1 SKRÓTY W PRZYPISACH I POWOŁANIACH 81

Tablica XXX - 2 ZASADY STOSOWANIA SKRÓTÓW W PRZYPISACH I POWOŁANIACH 82

Tablica XXX - 3 PODZIAŁ PRZYPISÓW (UWAG U DOŁU STRONY) 85

BIBLIOGRAFIAZAŁĄCZNIKOWA W RÓŻNYCH UKŁADACH 86

Uwagi dotyczące tablic XXXI 1-4 86

Tablica XXXI - 1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM (wersja 1) 87

Tablica XXXI - 2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM (wersja 2) 88

Tablica XXXI - 3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE WEDŁUG FORMY WYDAWNICZEJ 89

Tablica XXXI - 4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE WEDŁUG KRYTERIÓW TREŚCIOWYCH 91

IV. MATERIAŁY POMOCNICZE 92

Załącznik 1 Normy przydatne do pisania pracy naukowej 93

Załącznik 2 Typy dokumentów według formy zapisu treści 94

Załącznik 3 Interpunkcja 95

Załącznik 4 Uwagi do TABLIC SZCZEGÓŁOWYCH opublikowanych w wersji elektronicznej 103

Załącznik 5 Schematy ogólne opisów dokumentów piśmienniczych i elektronicznych 105

BIBLIOGRAFIA 114

SŁOWNIK TERMINÓW 117

INDEKS 124