"Inne spojrzenie Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej - studium przypadków"

Libra identifier: 110121

Table of Contents

Wstęp 8

Część pierwsza: Spojrzenie Gombrowiczowskie 44

Rozdział I. ...byliśmy jak z oleodruku – jak ze starego, familijnego albumu umarła fotografia. Czy Szyfry Wojciecha Jerzego Hasa to Pornografia? 46

Rozdział II. Co się stało z Żydami z Ostrowca? Pornografia Jana Jakuba Kolskiego 124

Część druga: Spojrzenie dziecka (i nie tylko) 174

Rozdział III. Chciałem zejść z pomnika, najkrócej mówiąc. Poznań 56 Filipa Bajona 176

Część trzecia: Spojrzenie (post)historyka 272

Rozdział IV. Czy Sikorski mógł zginąć w Dallas? Generał. Zamach na Gibraltarze Anny Jadowskiej 274

Zakończenie 326

Bibliografia 330

Spis fotografii 340

Summary 342

Od Redakcji 344