"Autobiografia. Literatura. Kultura. Media"

Libra identifier: 110275

Table of Contents

WSTĘP 9

Jerzy Madejski, Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka 9

TEORIE 15

Erazm Kuźma, Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka 15

Paweł Wolski, Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury 23

EMANCYPACJE 41

Katarzyna Taborska, Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji 41

Brygida Helbig-Mischewski, Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch 53

Marian Bielecki, Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur Kronosa Witolda Gombrowicza 71

MOJA KSIĄŻKA / LEKTURA AUTOBIOGRAFICZNA 89

Paweł Wolski, Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz) 89

Marta Wyka, Parę uwag o Kronosie 91

German Ritz, Autobiografia jako alternatywa (przeł. Brygida Helbig-Mischewski) 97

SŁOWNIK PISARSTWA AUTOBIOGRAFICZNEGO 101

Dariusz Śnieżko, Pamiątka 101

ROZMOWA 111

„Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre” (fragmenty spotkania autorskiego z Katarzyną Jakubiak) 111

FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII 121

Henryk Bereska, Dzienniki (przeł. Mirosława Zielińska) 121

ROZBIORY 131

Erazm Kuźma, Świat w oczach nowego filozofa [Peter Sloterdijk, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Borys Cymborowski, Warszawa 2011] 131

Beata Małgorzata Wolska, Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość [Agata Bielik-Robson. Żyj i pozwól żyć. Rozmawia Michał Sutowski, Warszawa 2012] 137

Anna Godzińska, Koronkarki wspomnień [Anna Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków 2013] 145

Aleksandra Grzemska, „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej [Ewa Bieńkowska, Dom na Rozdrożu, Warszawa 2012] 153

Tatiana Czerska, Płeć i wygnanie [Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków 2013] 163

Piotr Krupiński, Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse [Sławomir Buryła, Tematy (nie)opisane, Kraków 2013] 173

Julia Poświatowska, Intymne gry z pamięcią [Agnieszka Nęcka, Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych, Katowice 2013] 183