"Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku"

Libra identifier: 118910

Table of Contents

Rozdział 1. Wprowadzenie 8

Rozdział 2. Segregacja społeczna jako przedmiot badań 16

Podstawy teoretyczne 16

Znaczenie i pomiar 26

Rozdział 3. Segregacja społeczna w miastach epoki socjalizmu i po jej zakończeniu 36

Nierówności społeczne i segregacja przestrzenna w mieście socjalistycznym 36

Podziały społeczne i przestrzenne w miastach postsocjalistycznych 45

Rozdział 4. Trzy stolice, trzy oblicza. Ewolucja zróżnicowań społeczno-przestrzennych w Bukareszcie, Tallinie i Warszawie 62

Rozdział 5. Jak silnie podzielone? Poziom segregacji społecznej w Bukareszcie, Tallinie i Warszawie na początku XXI wieku 76

Rozdział 6. „Złote Wybrzeże” i „slums”. Lokalne wzory segregacji społecznej w Bukareszcie, Tallinie i Warszawie po socjalizmie 94

Rozdział 7. „Paradoks” segregacji społecznej po socjalizmie. Podsumowanie i wnioski 104

Piśmiennictwo 112