"Studia Kulturoznawcze 2(4)/2013. Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych"

Libra identifier: 122822

Table of Contents

Od Redakcji 7

Zbigniew Woźniak Oblicza starości – między mitami a rzeczywistością 9

Sławomir Magala Po co seniorom kultura? 25

Michał Mękarski Stan badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze 35

Péter Inkei Rola obserwatorium kultury w kontekście aktywności kulturalnej osób starszych 53

Monika Stec, Łucja Krzyżanowska Młodość trzeciego wieku 59

Hanna Mamzer Społeczno-kulturowa percepcja starości w Polsce 71

Jacek Sójka Czy życie staruszka będzie wesołe? 81

Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski, Alicja Gojlik, Michał Mękarski Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów. Wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego „Po co seniorom kultura?” 91

Piotr Landsberg Senior na scenie, w kulisach i na widowni. O twórczości i uczestnictwie, kulturalnych preferencjach, motywacjach i ograniczeniach osób starszych 113

Michał Mękarski Jak nas widzą? Jak widzimy siebie? Aktywni seniorzy o sobie i swoim wizerunku 131

Alicja Gojlik Razem czy osobno? Separacja i integracja seniorów w kulturze 149

Joanna Kuchta Seniorzy online czy offline? O wykluczeniu cyfrowym starszego pokolenia 165

Marcin Poprawski Międzypokoleniowa transmisja wartości w społeczności lokalnej. Nowe perspektywy dla miejskich polityk kulturalnych 179

Recenzje 197

Przemysław Rotengruber Tradycja narodowa jako wartość (Andrzej Przyłębski, Dlaczego Polska jest wartością? Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki) 199