"Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2"

Libra identifier: 153393

Table of Contents

Wstęp / 9

Preface / 10

Wiesława KorzeniowskaDziecko w świecie dorosłych – na przestrzeni dziejów / 11

Błędy w wychowaniu magnatów polskich w XVIII wieku / 23

Jadwiga SzymaniakDlaczego bronię kompetencji? / 35

Małgorzata Zalewska-BujakNauczyciel, czyli kto? / 49

Współbycie – przejaw ludzkiej żywotności i stylu życia / 64

Pozwólmy uczniom działać twórczo (na przykładzie lekcji nie tylko z poezji) / 71

Renata RaszkaMity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego dziecka / 77

Katarzyna NadrowskaJak współdziałać z dzieckiem w przedszkolu? – czyli o roli metod aktywizujących w pracy nauczyciela / 93

Jolanta Chowaniak, Jolanta MolendaDziecko w świecie ekspresji plastycznej – wykorzystanie twórczych technik plastycznych w pracy z dzieckiem przedszkolnym / 107

Urszula SzuścikOcena prac plastycznych / 117

Karolina Kmiecik-JusięgaDziecko w świecie koni. Pedagogiczny aspekt kontaktu z koniem / 124

Anna KurzejaDziecko w świecie dopalaczy / 133

Grażyna LeśniczakRola nauczyciela przedszkola w procesie wychowania estetycznego dziecka / 147

Natalia RumanPomoc rodziny i szkoły dziecku przeżywającemu żałobę. Refleksje o śmierci / 163

Monika Michalak, Sabina KamińskaŚwiat należy do nas: o aktywności twórczej dziecka / 179

Bronisława Dymara, Barbara PierzchałaDorośli i dzieci w świecie marzeń. Wywiad Bronisławy Dymary z Barbarą Pierzchałą / 187

Bibliografia / 199

Indeks nazwisk / 213