"Nauki o Finansach, nr 2(23)"

Libra identifier: 155789

Table of Contents

Wstęp 8

Część 1. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 10

Danuta Król: Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna 12

Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska: Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne 23

Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak: Badania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – efekt selekcji publikacji. Analiza metaregresyjna 42

Część 2. Pośrednictwo finansowe i rynki finansowe 72

Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej 74

Anna Misztal: Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20 97

Marcin Potrykus: Diamenty jako przykład inwestycji alternatywnej 111

Krzysztof Waliszewski: Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym 128

Piotr Zasępa: Wyniki funduszy venture capital – tendencje światowe a rynek polski 144