"Arteterapia"

Libra identifier: 159047

Table of Contents

Wstęp 7

1. Terapeutyczne właściwości sztuki 11

Rozdział I . Główne założenia: czym jest arteterapia 11

2. Pojęcie arteterapii, jej rodzaje i koncepcje 15

3. Proces arteterapeutyczny 28

4. Kompetencje zawodowe osób zajmujących się arteterapią 32

4.1. Nauczyciel i wychowawca 36

4.2. Arteterapeuta 37

1. Muzykoterapia 39

Rozdział II . Podstawy teoretyczne wybranych dziedzin arteterapii: którą z nich wybrać? 39

1.1. Muzykoterapia aktywna 43

1.1.1. Wykonawstwo 43

1.1.2. Improwizacja 43

1.1.3. Komponowanie 44

1.2. Muzykoterapia receptywna 45

1.2.1. Relaksacja 45

1.2.2. Wizualizacja 46

1.2.3. Techniki oparte na piosenkach 46

2. Plastykoterapia 48

2.1. Grafoterapia w postaci psychorysunku 49

2.2. Malowanie spontaniczne 51

3. Choreoterapia 54

4. Biblioterapia 63

4.1. Bajkoterapia 66

4.2. Mitoterapia 69

4.3. Poezjoterapia 70

4.4. Autobiograficzna twórczość literacka 71

5. Teatroterapia 73

6. Filmoterapia 82

7. Fotografoterapia 85

8. Terapie pokrewne 90

8.1. Aromaterapia 91

8.2. Chromoterapia 93

8.3. Hortiterapia 95

8.4. Silvoterapia 96

8.5. Talassoterapia 97

1. Krótka analiza wybranych problemów edukacyjno-wychowawczych 99

1.1. Integracja grupy i rozwój umiejętności współpracy 99

Rozdział III . Praktyczne zastosowanie arteterapii: jak działać? 99

1.2. Rozwój koncentracji uwagi 101

1.3. Rozwój pamięci 104

1.4. Samoświadomość 107

1.5. Rozwój umiejętności komunikowania się 109

1.6. Diagnoza własnych zainteresowań 110

1.7. Wzrost wiary w siebie i poczucia własnej wartości 111

1.8. Samokontrola 113

2. Zasady konstruowania scenariuszy zajęć oraz projektowania działań arteterapeutycznych 114

3. Autorskie scenariusze zajęć z arteterapii wraz z komentarzem 117

4. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych 153

Zakończenie 157

Najnowsza literatura polskojęzyczna nt . arteterapii (wybór) 159

Bibliografia 161