"Biblioteka w społeczeństwie wiedzy"

Libra identifier: 172143

Table of Contents

SESJA I: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy 5

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Uczelnie akademickie i ich biblioteki w Europie wiedzy 7

Jacek Ladorucki, Misja bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji 19

Radosław Jeż, Anna Konieczko, Małgorzata Kwiatkowska, Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy 33

Paulina Milewska, Brama do wiedzy. Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej na przykładzie bibliotek akademickich w Łodzi 45

SESJA II: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy 57

Wiesław Babik, Ekologia informacji w bibliotece społeczności informacyjnej 59

Monika Stańska, Ewa Walewska, Polityka gromadzenia w Bibliotece Wojskowej Akademii Technicznej 70

Renata Osiewała, Miejsce i rola bibliotek zakładowych w systemie dydaktyczno- naukowym i informacyjnym szkoły wyższej na przykładzie sieci bibliotecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zarys problematyki 78

SESJA III: Użytkownik – biblioteka. Doskonalenie relacji 99

Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych 101

Magdalena Seta, Edukacja informacyjna w bibliotekach uczelni przyrodniczych 119

Teresa Górniak, Renata Felińska, Biblioteka naukowa w życiu ludzi starszych 128

Aleksandra Chruściel, Justyna Rakoczy, Rola Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej w nowej jakości kształcenia akademickiego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 150

Paula Gamus, Nie bójmy się komiksów 161

SESJA IV: Nowoczesne narzędzia i usługi biblioteczne 171

Andrzej Koziara, Grażyna Razik, Anna Śpiechowicz, Małgorzata Waga, Informatyczne wspomaganie usług biblioteki akademickiej. System zintegrowany – integracja systemów 173

Teresa Skibicka, Informacja normalizacyjna jako przykład oferty bibliotecznej skierowanej do inżynierów – obecnych, przyszłych i nie tylko 187

Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska, Elżbieta Skubała, Rola biblioteki uczelnianej w tworzeniu bazy informacyjnej szkoły wyższej 197

SESJA V: E-zasoby w działalności bibliotek akademickich 215

Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Pisemne prace dyplomowe jako część repozytorium instytucjonalnego Akademii Górniczo-Hutniczej. Organizacja i zarządzanie 217

Urszula Knop, Akademickie czasopisma informacyjne w katalogach OPAC, bibliotekach cyfrowych i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych 226

Dorota Olejnik, Repozytorium uczelniane, budowa i koordynacja jego działania, szansą na wzmocnienie pozycji biblioteki w realizacji misji naukowo-edukacyjnej uczelni 239

Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska, Otwarte czasopisma i dane badawcze w naukach technicznych 252

Lidia Mikołajuk, Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego 262

Ewa Bugaj, Aneta Soboń, E-zasoby w kształceniu akademickim 270

SESJA VI: Zawód bibliotekarza dziś i jutro 289

Katarzyna Bikowska, Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość 291

Magdalena Kokosińska, Od informacji do wiedzy. Rola bibliotekarzy-informatorów w bibliotece akademickiej 306

Justyna Sendecka, Maciej Sierpowski, Wiedza, kompetencje, zaangażowanie – wartości determinujące rozwój bibliotekarza 316