"Wielokulturowy Izrael"

Libra identifier: 172231

Table of Contents

Prolog. Angina sektoris Profesor Szewach Weiss 12

Wstęp do wydania polskiego Aldona Frączkiewicz-Wronka 16

Wprowadzenie 24

Rozdział 1 Żydzi świeccy 30

Rozdział 2 Społeczność religijno-narodowa 69

Rozdział 3 Ultra-ortodoksyjni Żydzi 121

Rozdział 4 Imigranci z byłego Związku Radzieckiego 187

Rozdział 5 Etiopscy Żydzi 254

Rozdział 6 Palestyńscy Arabowie w Państwie Izrael 312

Rozdział 7 Społeczeństwo druzyjskie 371

Zakończenie 414

Wybrana bibliografia 420