"Nauki o Zarządzaniu 4(29)"

Libra identifier: 178040

Table of Contents

Wstęp 8

Mounia Benabdallah, Krzysztof Ćwik, Macher Kachour, Grzegorz Krzos, Dorota Leszczynska, Krystian Olek, Estera Piwoni-Krzeszowska: Business models of foreign subsidiary units of international companies – theoretical considerations / Modele biznesu zagranicznych jednostek międzynarodowych przedsiębiorstw – rozważania teoretyczne 10

Wiesław Danielak: Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa / Relational abilities in shaping the dynamic abilities of the company 29

Dariusz Dąbrowski: Badania marketingowe a wyniki nowych produktów – efekt mediacyjny jakości informacji rynkowych / Marketing research vs. new products performance – mediation effect of market information quality 39

Grażyna Golik-Górecka: Prezentacja i modelowanie analityki marketingowej w aplikacji kokpitu menedżerskiego / Presentation and modelling of marketing analysis in the application of managerial dashboards 51

Dawid Jasiński: Wartość biznesowa w projektach badawczo-rozwojowych / Business value in R&D projects 59

Andrzej Kozina: Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie / The principles of labor disputes settlement in an enterprise 78

Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi / Open innovations as a strategic challenge in the management of creative clusters 100

Agata Paluch: Metody analizy strategicznej jako narzędzie do tworzenia strategii dla przedsiębiorstwa z sektora produkcji urządzeń chłodniczych / Methods of strategic analysis as a tool for creating a strategy for an enterprise from the refrigeration appliances industry 118

Witold Szumowski: Zarządzanie procesami w administracji samorządowej zgodne z koncepcją dobrego rządzenia / Process management in local government administration coherent with good governance concept 134

Dagmara Wójcik: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT / Training needs analysis of future ICT entrepreneurs 147