"Psychologia Społeczna nr 2(4)/2007"

Libra identifier: 18803

Table of Contents

Procesy grupowe a rozwiązywanie antagonistycznych konfliktów: Czy idea demokracji deliberatywnej może mieć psychologiczny sens? Janusz Reykowski 7

Potoczna percepcja sytuacji międzynarodowej. Poznawcze predyktory postaw wobec znaczących zdarzeń międzynarodowych. Krystyna Skarżyńska, Krzysztof Chmielewski 30

Reprezentacje poznawcze terrorysty i ich indywidualne uwarunkowania. Tomasz Kubik, Małgorzata Kossowska 42

Wpływ bezpośrednich i zaprzeczonych dyrektyw na ukierunkowanie uwagi. Józef Maciuszek 54

Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody. Mariola Łaguna, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Irena Dzwonkowska 74

O czasopiśmie 87

Wskazówki dla autorów 87

Wskazówki dla recenzentów 89

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 91

Władze 91

Aktywności 92

Procedura przyjmowania nowych członków 92