"Psychologia Społeczna nr 3(11)/2009"

Libra identifier: 18810

Table of Contents

Relacje podatnik - państwo jako predyktory moralności podatkowej. Małgorzata Niesiobędzka 7

Sekret zmarnowanego czasu - dynamika budowania współdzielonej rzeczywistości w negocjacjach. Łukasz Jochemczyk, Andrzej Nowak 17

O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. Alienacja i autorytaryzm. Krzysztof Korzeniowski 28

Praca emocjonalna w zawodach usługowych - pojęcie, przegląd teorii i badań. Dorota Szczygieł, Róża Bazińska, Roma Kadzikowska-Wrzosek, Sylwiusz Retowski 39

Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej. Katarzyna Cantarero 51

O czasopiśmie 61

Wskazówki dla autorów 61

Wskazówki dla recenzentów 63

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 65

Władze 65

Aktywności 66

Procedura przyjmowania nowych członków 66

Aktualności 68

Nowy system edytorski Psychologii Społecznej 69

List do polskich psychologów społecznych 70

Nagroda im. Solomona Ascha 75