"Grafika Komputerowa w analizie liniowych układów regulacji"

Libra identifier: 195729

Table of Contents

Przedmowa 4

1. Podstawy użytkowania programu Mathcad 5

Wprowadzenie 5

2. Tworzenie wyrażeń 6

3. Wykonywanie obliczeń 7

1. Badanie matematycznych modeli obiekt�w automatyki 8

1.1. Wprowadzenie 8

1.2. Podstawowe zależności i wzory 11

1.3. Charakterystyki obiektu inercyjnego pierwszego rzędu 12

1.4. Charakterystyki obiektu drugiego rzędu 24

1.4.1. Doświadczalne wyznaczanie stałych czasowych obiektuinercyjnego drugiego rzędu 38

1.5. Charakterystyki obiektu całkującego 42

1.6. Charakterystyki obiektu różniczkującego 52

1.7. Modelowanie regulatora PID 60

algorytmem PID 62

z rzeczywistym różniczkowaniem 69

1.7.3. Charakterystyki amplitudowo-fazowe regulator�w PID-IND 70

zróżniczkowaniem rzeczywistym 79

1.7.5. Charakterystyki amplitudowo-fazowe regulatora PI 86

1.7.6. Charakterystyki amplitudowo-fazowe regulatora PD 89

2. Badanie matematycznych modeli liniowych układów regulacji 92

2.1. Wprowadzenie 92

2.2. Charakterystyka liniowych obiektów i układów regulacji 93

2.3. Praktyczne zasady wyboru typu regulatora dla liniowych układów regulacji 94

2.4. Analiza układu automatycznie regulującego obiekt inercyjny 96

2.5. Analiza układu automatycznie regulującego obiekt całkujący rzeczywisty 106

2.6. Badanie stabilności układu automatycznie regulującego obiekt inercyjny 116

inercyjnymi pierwszego rzędu 120

2.8. Układ regulacji z dodatkową korekcją sygnału sterującego 121

3. Kompensacja zakłóceń przez układ regulacji 125

3.1. Wprowadzenie 125

3.2. Analiza kompensacji zakłóceń obiektu inercyjnego pierwszegorzędu sterowanego regulatorem proporcjonalno-całkującym PI 126

3.3. Analiza kompensacji zakłóceń obiektu inercyjnego pierwszegorzędu sterowanego regulatorem proporcjonalno-różniczkującym PD 134

3.4. Analiza kompensacji zakłóceń obiektu inercyjnego trzeciego rzędusterowanego regulatorem PID 143

3.5 Analiza kompensacji zakłóceń rzeczywistego obiektu całkującegosterowanego regulatorem PI 147

Zakończenie 149

Informacja o autorze 150