"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies 2017, nr 3: Podmiotowość"

Libra identifier: 197964

Table of Contents

Od Redakcji / 7

Wprowadzenie (Dariusz Gzyra, Justyna Tymieniecka‑Suchanek) / 9

ArtykułyPROLEGOMENA DO (ZWIERZĘCEJ) PODMIOTOWOŚCIPiotr Bogalecki: Słoma (dla zwierząt). Subiekcje etymologiczne / 13

ZOOFILOLOGIAPiotr Czerwiński: ‘Зоопарк’ ментального представления русскоязычных. Вариации и динамика репродуктивного образа (2) / 23

ZOOTEOLOGIAAlina Mitek-Dziemba: „Święta zwierzęcość”: Tatiany Goriczewej przyczynek do prawosławnej ekoteologii / 57

Tatiana Michajłowna Goriczewa: Święte zwierzęta (fragmenty) / 69

ZOOETNOLOGIANatalia Zacharek: Udział zwierząt gospodarskich w ludowych obrzędach dorocznych / 83

Margarita Nadel-Czerwińska: Мышь в фольклорной традиции восточ-ных славян / 97

KOGNITYWISTYKATomasz Nowak: Małpia gramatyka? Porównanie potencjału kombinatorycznego ludzi i szympansów (studium przypadku) / 109

Barbara Rode: Czy zwierzęta mają język? / 129

FILOZOFIASimone Pollo: Going veg: care of the animals or care of the self? / 143

Dorota Probucka: European Philosophy and Its Negative Impact on the Treatment of Animals / 155

Hanna Mamzer: Zwierzęce imiona – upodmiotowienie czy zawłaszczenie? / 163

Dariusz Gzyra: Podmiototwórczy potencjał intersubiektywności międzygatunkowej / 179

FILMOZNAWSTWO/SZTUKA/MEDIAEric W.A. Mulder: On the Lost Legs of the Snake that seduced Eve / 191

Andrzej Pitrus: „Element animalny”, czyli o zwierzętach w grach wideo / 201

HISTORIAPiotr Krzyżański: Status prawny konia w I Rzeczypospolitej / 213

Magdalena Dąbrowska: Gatunki stowarzyszone: ogary polskie i ich ludzie / 221

Polemiki/om�wieniaMiłosz Markiewicz: Biedne zwierzęta patrzą na ludzi. Na marginesach książki Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku / 239

RecenzjeMagdalena Dąbrowska: Recenzja książki: Małgorzata Rutkowska: Psy, koty i ludzie. Zwierzęta domowe w literaturze amerykańskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2016 / 251

Paulina Rydz: Fantastyczne zwierzęta / niezwykli nie-ludzie [Recenzja książki: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Red. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera. Wydawnictwo SBP. Warszawa 2016] / 255

SprawozdaniaJohn W.M. Jagt, Elena Jagt-Yazykova: Shark – the How and Why of an Exhibit / 261

Piotr Białas: Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku – hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie” / 281

Aneta M. Sokół: Sprawozdanie z seminarium naukowego „Polowanie w XXI wieku. ≫Dobrzy myśliwi≪ i ≫złe bobry≪, czyli aporie cywilizacji” Katowice, 10 stycznia 2017 roku / 285

Noty o książkachAnna Czarnowus: Trześniewska Agnieszka, Dariusz Piechota (eds.): Ekomodernizmy. Lublin 2016 (language of publication: Polish, paperback, 174 pages) / 293

Noty o autorach / 297