"Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych"

Libra identifier: 201789

Table of Contents

Podziękowania 7

Wstęp 9

1. Podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego 19

1.1. Klasyfikacja rynku finansowego 19

Część I. Własności stosowanych narzędzi ekonometrycznych 19

1.2. Giełda papierów wartościowych 23

2. Wybrane modele jednowymiarowych szeregów czasowych 29

2.1. Model GARCH 30

2.2. Rozkłady skośne 31

2.3. Rozszerzenia modelu GARCH 34

2.4. Weryfikacja modelu 36

3. Kopule w modelowaniu struktury powiązań pomiędzy szeregami czasowymi 39

3.1. Pojęcie kopuli 39

3.2. Miary współzależności 42

3.3. Przegląd i charakterystyka wybranych kopul 45

3.4. Model Copula-GARCH i estymacja jego parametrów 52

3.5. Weryfikacja modelu Copula-GARCH 54

4. Dynamiczne modele wielowymiarowe 57

4.1. Wielowymiarowe modele GARCH 57

4.2. Ukryty Model Markowa 62

4.3. Ukryty Model Markowa z mechanizmem TVPMS 76

4.4. Efektywność estymatorów ML w Ukrytych Modelach Markowa 80

4.5. Test porównania modeli 84

4.6. Modyfikacja klasycznego testu 87

Część II. Badanie empiryczne 95

5. Weryfikacja struktury powiązań wybranych giełd papierów wartościowych 97

5.1. Grupowanie indeksów giełdowych 98

5.2. Analiza zmian jednoczesnych oraz efektów zarażania na wybranych giełdach 112

5.3. Analiza zmiany struktury powiązań GPW z innymi giełdami 135

6. Determinanty zmian jednoczesnych na wybranych giełdach papierów wartościowych 141

6.1. Zmienność implikowana 146

6.2. Stopa procentowa LIBOR oraz TED spread 157

6.3. Rentowność 10-letnich obligacji 166

6.4. Ceny kontraktów terminowych na wybrane surowce 174

6.5. Rola innych czynników makroekonomicznych w strukturze powiązań giełd 182

Zakończenie 199

Bibliografia 209

Notka o Autorze 223