"Ekonomia XXI Wieku 2(18)"

Libra identifier: 202382

Table of Contents

Diana Kopeva, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev: Strategia na rzecz renesansu bułgarskiego przemysłu: polityka planowania kontra środki wdrażania 8

Borislav Borissov: Wdrażanie Zintegrowanego Ramowego Modelu Nadzoru Wewnętrznego (ICIF) Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) w administracjach gminnych w Bułgarii 18

Andrzej Raszkowski, Elżbieta Sobczak: Procedura delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji 31

Tomasz Bartłomowicz: Ranking miast województwa dolnośląskiego w wymiarze edukacyjno-kulturalnym 40

Przemyslaw Dyjak: Analiza konkurencyjności węgla w polskim sektorze energetycznym w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej do 2050 roku 49

Tsvetana Stoyanova, Nikolay Sterev: Rola pomiarów bułgarskiego programu operacyjnego Innowacje i konkurencyjność (OPIC) w inteligentnym wzroście bułgarskiej gospodarki 63