"Ekonomia XXI Wieku 3(15)"

Libra identifier: 202415

Table of Contents

Wstęp 8

Mariusz Maziarz: Paradygmat zasobowy a paradygmat sieciowy. Nauka czy sztuka? 10

Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek: Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy 22

Joanna Michalczyk: Rola procesów globalizacji i integracji europejskiej w kształtowaniu się łańcuchów dostaw żywności 33

Jarosław Brach: Ocena ekonomicznych aspektów działania kapitału zagranicznego w procesie ewolucji polskiego biznesu medialnego po 1989 roku 55

Sebastian Bobowski: Dwadzieścia lat po propozycji Sakakibary. Współczesne wyzwania dla projektu Azjatyckiego Funduszu Walutowego 80

Magdalena Broszkiewicz: Inwestycje portfelowe a paradoks Lucasa w globalnej gospodarce XXI wieku 92

Wawrzyniec Michalczyk: Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji 107

Zbigniew Palmowski: Wartość zagrożona i przekleństwo zwycięzcy 125