"Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką"

Libra identifier: 202766

Table of Contents

Rozdział I. Tożsamość i wizerunek współczesnej biblioteki 7

Marcin Maria Bogusławski, Biblioteka Tomci Paluszkowej 9

Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, Przegonić chmury: komunikowanie wizji, misji i wartości na stronach WWW bibliotek akademickich 21

Monika Curyło, System identyfikacji wizualnej jako element tożsamości biblioteki akademickiej 35

Beata Gamrowska, Rafał Mielczarek, Style myślenia o bibliotece doby cyfryzacji. Instytucjonalna identyfikacja biblioteki 55

Katarzyna Bikowska, Public Relations 2.0 na przykładzie analizy profili bibliotek uniwersyteckich na portalu społecznościowym Facebook 73

Rozdział II. Usługi biblioteczne w dobie wirtualizacji 97

Marek Nahotko, Dane w chmurze czy dane zlinkowane? 99

Aneta Firlej-Buzon, Usługi biblioteczne w dobie cloud computing – technologia, dane, sieciowe, społeczności informacyjne 113

Monika Wachowicz, Chmura w bibliotece jako lekarstwo na chmury nad biblioteką na przykładzie bibliotek pedagogicznych 125

Dariusz Grygrowski, Hotspoty w bibliotekach – jak bardzo powszechne, jak bardzo potrzebne? 141

Bartłomiej Włodarczyk, Opracowanie w chmurze czy chmury nad opracowaniem? Automatyczne indeksowanie dokumentów a biblioteki 155

Grzegorz Gmiterek, Analiza responsywności stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich 181

Rozdział III. Wdrażanie innowacji – doświadczenia bibliotek 205

Anna Kazan, Elżbieta Skubała, Biblioteka akademicka – płaszczyzny ewolucji 207

Renata Felińska, Miejsce bibliotek w erze transformacji prasy 229

Dawid Kościewicz, Elektroniczne bazy danych w usługach informacyjnych biblioteki akademickiej 245

Urszula Knop, Standaryzacja opracowania zbiorów w bibliotece akademickiej 255

Urszula Kulczycka, Analiza przestrzeni informacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 265

Elżbieta Czerwińska, Anna Jańdziak, Innowacyjność w bibliotece – doświadczenia bibliotek europejskich 273

Urszula Michalska, Renata Osiewała, Drugie oblicze biblioteki – inicjatywy edukacyjno-kulturalne w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 284