"Metakolaż"

Libra identifier: 203823

Table of Contents

Przedmowa 9

Ku metaforologii 15

Rozdział 1. Wprowadzenie 17

Narzędzie poznania 31

Rozdział 2. Warstwa kognitywna: Co mówimy? 33

Rozdział 3. Warstwa kognitywna: Jak myślimy? 51

Zagadnienia kognitywne i filozoficzne 91

Rozdział 4. Kognitywna karuzela 93

Rozdział 5. Metaforyczna prawda czy manowce? 117

Rozdział 6. Metaforyczne manowce 129

Metakolaż 149

Rozdział 7. Metaforyczny kanon myślenia: mechanizm metaforyczny częścią procesu poznawczego 151

Bibliografia 165

Indeks osób 189

Indeks rzeczowy 191